Лидерът на СТСБ и кметът на Варна подписаха споразумение за градския транспорт

На 23 август, в присъствието на президента на КНСБ Пламен Димитров бе подписано споразумение за сътрудничество между Съюза на транспортните синдикати в България /СТСБ/ и Община Варна. Под документа, подкрепящ Европейската бяла книга за транспорта и качествени обществени услуги, са подписите на председателя на СТСБ Екатерина Йорданова и кмета на града Кирил Йорданов.

Споразумението гарантира, че КНСБ ще има достъп до информацията за предстоящата модернизация на транспорта във Варна. Според лидерът на СТСБ синдикатът ще наблюдава общинската и частната компании, които в момента обслужват линиите на градския транспорт в Морската столица. Споразумението гарантира ефективността и прозрачността при осъществяване на обществени услуги за пътнически превоз, като се отчитат социалните фактори и тези, свързани с околната среда. Освен това трябва да се повишава контрола и стандарта на обслужването, като се зачитат обществените интереси, правата на пътниците и се защитават максимално правата на работниците и служителите за достоен труд, свободно сдружаване и колективно договаряне.