Качествени обществени услуги - да действаме сега!

На 23.06.2011 г. започна кампания на Глобалните синдикати „Качествени обществени услуги - да действаме сега!”, която обединява синдикални организации от цял свят, представляващи работниците както в обществения, така и в частния сектор; общинските власти и гражданското общество.

Международната транспортна федерация (МТФ), която на свой ред е член на Глобалните синдикати, организира в рамките на общата инициатива, кампания в подкрепа на обществения транспорт. Като активен член на МТФ, Съюзът на транспортните синдикати в България се включва в кампанията с акции в градовете в цялата страна. Плакатът на кампанията е поставен на ключови места на спирките и гарите, в превозните средства на градския транспорт, междуградския и железопътен транспорт.


През следващите месеци СТСБ ще работи в сътрудничество с представители на държавната и местните власти, както и с ръководствата на компаниите за градски и железопътен транспорт, за създаване на привлекателни и устойчиви работни места в сферата на обществения транспорт и гарантиране на качеството при предоставяне транспортни услуги на българските граждани.