6% от БВП за здравеопазване за 2009

Минимум 6% от БВП за 2009 г.искат за здравеопазване Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и  Медицинска федерация "Подкрепа".

Здравните федерации на КНСБ и КТ "Подкрепа" искат спешни мерки за осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на здравната система. В противен случай, ще предприемат всички предвидени в законите действия за защита на интересите на работещите в здравеопазването. Информацията е от проведената в Китен конференция „Актуализираната Национална здравна стратегия 2007-2013 г. – усъвършенстване и доразвиване на здравноосигурителната система”.

За повече информация - citub.net - КНСБ в действие - Позиции и становища