Декларация от протеста на медиците от ФСЗ КНСБ и БАПЗГ до Министерския съвет на Р България  

  

  • site_1

Протестът на хилядите медици, сестри, акушери и лаборанти в София, гласува декларация, която бе връчена на вицепремиера Томислав Дончев и здравния министър Кирил Ананиев от лидерите на митинга Пламен Димитров, д-р Иван Кокалов и Милка Василева.

Ето и текста на документа:

Здравеопазването е в тежка криза. Критично се задълбочава дефицитът на лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и други медицински специалисти. Професиите в здравеопазването от години не са атрактивни, защото са много отговорни и ниско платени. В лечебните заведения не достигат средства за заплати, за консумативи и ремонти, за иновации. Договореностите, постигнати в Колективния трудов договор не се изпълняват.

Затова ние:

ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО-КНСБ, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ,
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Сме тук и предлагаме решения, които управляващите трябва да чуят! Ако не ги изпълнят сега, утре ще бъде късно!

УВАЖАЕМИ ПОЛИТИЦИ,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ!

За да бъдат мотивирани работещите медицинските специалисти у нас и да се привлекат млади хора, които да останат да работят в България ние настояваме за:

1.Промяна в законодателството (Закон за лечебните заведения, чл.100), позволяваща на общините и държавата, като собственици на лечебни заведения, да придобият права за доплащане на трудови възнаграждения.

2. В Бюджет 2020 да се предвидят повече средства, за да се изпълнят договорените нива на заплащане по Колективния трудов договор (КТД) за медицинските специалисти. За да се постигне това е необходимо:
- В Бюджета на НЗОК да се предвидят средства за повишаване на цените на клиничните пътеки;
- В цената на всички клинични пътеки да се определят разходите за заплащане на труда на лекарите и на специалистите по здравни грижи;
- В Бюджета на НЗОК да се предвидят повече средства за подобряване на извънболничната помощ.

3. Да се отпуснат повече средства за издръжка на детското и училищното здравеопазване, за да се изпълнят договорените нива във всички общини!

4. Финансовият стандарт и методиката за разпределение на средствата за трудови възнаграждения да станат неразделна част от КТД с фиксирани процентни съотношения за заплати на медицинския персонал.

5. КТД да стане задължителен (да се разпростре върху) всички лечебни заведения.