Мая Илиева е нарушила устава на собствения си синдикат

  • 1111
 

Мая Илиева е нарушила на няколко пъти устава на собствения си синдикат и затова той ясно се разграничи от нея. Това става ясно от декларация на Федерацията на синдикатите в здравеопазването. Според изпълнителния съвет на  ФСЗ протестните действия, организирани от Илиева през пролетта, са в нарушение на устава на федерацията. Освен това тя участва в регистрацията на организация с нестопанска цел с идеята на придобие право на представителна синдикална организация. А според устава на федерацията основен член не може да членува в други национални и регионални организации.

По данни на синдиката медицинската сестра е член на ФСЗ към КНСБ от 2012 г. Всички дела, които тя води през това време, повечето от които лични, са със съдействието на юриста на федерацията. През целия период Илиева е получавала помощ от служителите на ФСЗ при срещите и преговорите с работодателя за сключване на колективен трудов договор.

От Федерацията на синдикатите в здравеопазването заявяват, че ръководената от Мая Илиева организация е имала 70 члена, които се „стопяват“ до 8. Целта й е била да се ползва закрила при уволнение по чл.333, ал. 3 от Кодекса на труда.

Припомняме, че ФСЗ - КНСБ подкрепи справедливите искания за достойни заплати на професионалистите по здравни грижи в цялата страна.  Още на 12 май 2018 година КНСБ участва активно в протеста на медицинските специалисти в София, на който над 5000 специалисти по здравни грижи поискаха по-високи заплати. Малко по-късно, благодарение на усилията на федерацията бяха увеличени  минималните начални работни заплати до 900 лева за медицински сестри и 1200 лева за лекари и фармацевти, съгласно подписания през 2018 г. Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.