Членовете на Надзорния съвет на НЗОК ще напуснат, ако не бъдат върнати прогнозните бюджети

Като определен от КНСБ член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Иван Кокалов не е гласувал да има лимити на бюджетите на болниците. Това, което е гласувал Надзорният съвет, включително и вчера, е бюджетите да бъдат прогнозни в рамките на бюджета на всяка регионална каса. След изтичане на тримесечието Надзорният съвет е гласувал да бъдат направени необходимите корекции на бюджетите според извършената дейност, което всъщност е правото на всеки пациент да си избира лечебното заведение. Това означава, макар и малко, парите да следват пациента.

Д-р Иван Кокалов посочи, че някой е подменил този вот, като в договора с болничните заведения е вписал лимити, които по административен начин ограничават това право на пациента. Той заяви, че на вчерашното заседание на Надзорния съвет на НЗОК отново е било настоявано да се промени този текст и бюджетите да бъдат прогнозни в рамките на средствата за всяка каса.

Вчера е било решено да се върне старият начин на отпускане на направления от районните каси. Взето е решение и да отпадне лимитът от 3% като възможност да бъде надхвърлян бюджетът на всяка болница.

Д-р Кокалов заяви, че ако това решение на Надзорния съвет не бъде изпълнено, членовете ще търсят отговорност, включително и от управителят на НЗОК, или ще напуснат Надзорния съвет.