Подписан е новият Колективен трудов договор в системата на здравеопазването

На 09.08.2012г. бе подписан новият Колективен трудов договор в системата на здравеопазването. Страните, в лицето на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, вицепрезидентът на КНСБ и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването д-р Иван Кокалов, представителите на КТ „Подкрепа”, председателят на Националната асоциация на  работодателите в здравеопазването в България д-р Димитър Димитров, както и председателят на Националната браншова стопанска камара на търговците – дистрибутори на едро на лекарствени продукти, медико – санитарни и билкови препарати към БТПП, след продължителни преговори успяха да постигнат споразумение и да сключат нов КТД в системата на здравеопазването.

 

Постигнатото споразумение е резултат от работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, в който участват представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и Министерството на здравеопазването и се прилага за всички лечебни и здравни заведения, независимо от тяхната форма на собственост и административна подчиненост.

Чрез новия Колективен трудов договор, от една страна се запазват съществуващите до момента социални придобивки, а от друга се договарят редица увеличения на основното и допълнителните трудови възнаграждения.

Съгласно постигнатите договорености работните заплати на медицинските работници ще бъдат увеличени между 10% и 20%. За времето на разположение, персоналът в лечебните заведения ще получава не 20 ст., а 50 ст. на час. Заплащането на нощния труд се увеличава двойно, като от 50 ст. на час става не по- малко от 1 лев.

Страните са категорични, че по този начин се гарантира едно по-високо основно брутно възнаграждение на медиците.