Гарантирането на финансовата стабилност на болниците препъна подписването на БКТД в здравеопазването

  • 01

Днес не бе подписан браншовият колективен трудов договор (БКТД) в отрасъл здравеопазване – събитие, което бе предвидено да се състои официално в Министерство на здравеопазването и БКТД да бъде разпрострян от министър Десислава Атанасова. Причината бе предложен текст в последния момент от работодателите. Текстът изисква предвидените в БКТД параметри да бъдат изпълнени, при условие че се гарантира и осигури финансова стабилност на лечебните заведения – търговски дружества.

„За нас това е един гол текст, който нищо не значи и ние няма как да гарантираме финансовата стабилност на лечебните заведения”, заяви д-р Иван Кокалов – вицепрезидент на КНСБ и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, и допълни, че текстът е чисто нов, а не редакционен, което значи, че преговорният процес трябва да продължи.

Д-р Димитър Димитров – председател на Асоциацията на работодателите в здравеопазването, обясни, че след като от 2008 г. насам началните работни заплати не са актуализирани, работодателите са склонили да приемат увеличение с 10-12% за лекарите специалисти и с 20% – за медицинските сестри. Това на практика означава, че  заплатата на новопостъпващ лекар ще скочи от 580 на 700 лв., а на сестра – от 440 на 540 лв. Освен това работодателите са приели, че от 2013 г. евентуално ще има ново увеличение на заплатите с още 10%. Приходите на болниците обаче идват по линия на НЗОК под формата на делегирани или прогнозни бюджети, а клиничните пътеки са недофинансирани, посочи д-р Димитров. Затова работодателите държат да бъде гарантирана финансовата стабилност на лечебните заведения, заяви той.

„Синдикатите няма как да гарантират финансовата стабилност на болниците”, наблегна още веднъж д-р Кокалов, „и затова не могат да подпишат споразумението. Синдикатите нито определят бюджет, нито го подписват и, разбира се, няма как да подпишем нещо, което не зависи от нас”. Д-р Иван Кокалов допълни, че текстът ще създаде и предпоставка за работодателите да не изпълняват параметри по договора с оправданието, че нямат финансова стабилност.

„Притеснението на работодателите е по отношение на финансовата стабилност на лечебните заведения, чиито мениджъри са те”, каза министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, като се разграничи от спора. Договорният процес ще продължи и докато няма съгласие от всички страни, договорът няма да бъде подписан, каза тя.