Незабавно трябва да се свика отраслов съвет за сътрудничество с Министерство на здравеопазването

Днес, 9 април 2012 г., по покана на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, бе организирана работна среща с представители на КНСБ. В срещата от страна на КНСБ участваха вицепрезидентът д-р Иван Кокалов – председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, заместник-председателите на ФСЗ д-р Пламен Радославов и магистър фармацевт Слава Златанова, изпълнителният секретар на КНСБ по социална защита, безопасност и здраве при работа Ася Гонева, както и съветникът по въпросите на здравеопазването към КНСБ проф. Любомир Иванов.


На срещата, в която участие взе и замeстник-министър д-р Вичев, се разгледаха проблемите, касаещи доходите на работещите в Центъра за спешна медицинска помощ, работата на телефоните 112 и 150 и възможностите за кариерно и професионално развитие на медицинския персонал. Двете страни се ангажираха в най-кратки срокове и чрез съвместни усилия да решат тези проблеми.

Бяха обсъдени още проблемите с финансирането на белодробните болници и диспансери, сега когато те се финансират чрез Националната здравноосигурителна каса. Представителите на КНСБ акцентираха върху това, че са необходими промени в някои нормативни актове на Министерство на здравеопазването (МЗ), касаещи детските ясли.
Д-р Иван Кокалов обърна внимание, че е необходимо да заработи отрасловият съвет за социално сътрудничество в МЗ, за което е необходимо министър Атанасова да издаде заповед, с която да възложи оглавяването на съвета от един от заместник-министрите. Това трябва да се направи с оглед на факта, че изтича срокът на последното сключено отраслово споразумение и трябва да се започнат незабавни преговори за подписването на ново.