ФСЗ активно ще участва в обсъждането на реформите и контрола на разходите и средствата в здравеопазването

  • IMG_9344

В Парк Хотел „Москва” на 7 октомври Световния ден за достоен труд се проведе Шестият редовен конгрес на Федерацията на синдикатите в здравеопазването. От конгресната трибуна делегатите бяха сърдечно приветствани от зам.-председателя на Комисията по здравеопазване в Народното събрание д-р Пламен Цеков. Поздравителен адрес от името на президента на Р. България Георги Първанов прочете пред множеството в залата съветникът по социалните въпроси Николай Николов.  Специални поздравления бяха изпратени от министъра на здравеопазването Стефан Константинов (който не бе в страната) и от министъра на Труда и социалната политика Тотю Младенов.  Председателя на Българския лекарски съюз д-р Стефан Райчинов, с топли слова, развълнува сърцата на своите колеги в залата.


В общия приповдигнат тон прозвучаха и приветствията от страна на съсловните организации в здравеопазването – БАПЗГ, Български фармацевтичен съюз, БЧК,  и др.

Не само от синдикална солидарност, но и с чувство за признателност към високоблагородната хуманна дейност на тружениците от ФСЗ, в залата бяха лидери на голяма част от федерации, синдикати и съюзи, основни членове на КНСБ. Те отрупаха конгресната трибуна и председателя на ФСЗ – д-р Иван Кокалов с кошници цветя  букети и дарове. Председателят на СБУ Янка Такева връчи на лидера на ФСЗ специалния почетен кристален плакет на организацията си, а Божидар Митев – председател на НСФЕБ, му подари картина, с посланието да гради мостове. Председателят на Медицинската федерация на КТ „Подкрепа” Маргарита Петрова, връчи на д-р Кокалов статуетка – Мойсей, с призива да преведе хората си през дебрите на трудно случващата се здравна реформа у нас.

Кулминация бе словото на президента на КНСБ Пламен Димитров, който изрази дълбоката си увереност, че делегатите на Конгреса, актива на ФСЗ вече, натрупали много опит, ще имат сили да се справят с предизвикателствата пред тях, като съхраняват демократичните синдикални принципи и ценности и с характер и експертност ще отстояват правата и интересите на здравните работници и служители и на гражданите – пациенти. Той изрази увереността си, че единни, солидарни и силни, ще посрещнем откриването на Седмия конгрес на КНСБ през 2012 г.

В Отчетния доклад и в дискусията на Шестия конгрес на ФСЗ бяха анализирани многото негативи в системата на здравеопазването в страната, като бе посочено, че последствията от недостатъчните средства на бюджета отделени за здрадеопазване водят до невъзможност изпълнителите на медицинска помощ да поддържат необходимия обем  и качество на здравните услуги според потребностите на населението. Затова Шестият редовен конгрес възлага на ръководството, органите и структурите на ФСЗ да приемат необходимите действия за:

Активно участие на представителите на синдиката в подготовката и обсъждането на бюджета за 2012, законовата база, на правилници и наредби, , които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения в отрасъл „Здравеопазване” с цел оптимизиране на нормативните разпоредби и разширяване възможностите за влияние на синдиката.

Участие на синдиката на всички нива във всички разрешени от закона форми на контрол при планирането, разпределението и разходването на публичните средства за здравеопазване, заплащани от бюджетите на НЗОК, МЗ, МФ, МТСП и други.
Синдикалната стратегия при КТД да ползва съгласуваните действия на браншово ниво, лечебно и здравно заведение. Така че да се осигурят общовалидни минимални стандарти, чиито параметри могат да бъдат подобрявани на по-ниски нива, съобразно конкретните възможности и специфичност на лечебните заведения.

Конгресът на ФСЗ отчете динамичното развитие и значимостта на процесите на колективни преговори и КТД  на всички нива и затова ще работи за подобряване на съдържателната част на КТД на всички нива чрез усъвършенстване на нормативната  база за колективни преговори. Стремежът е към по-високи стойности на договорените параметри на колективното трудово договаряне, използване на механизми за правилно разпределение на трудовите възнаграждения и увеличаване на началните основни месечни работни заплати.
Прилагане на гъвкаво работно време при определени категории персонал, както и спазване на режима на труд и почивка.
Недопускане на отказ или отстъпление от вече завоювани позиции и договорености в КТД.
Използване максимално възможностите на КТД за повишаване на равнището и качеството на заетост на работещите в здравеопазването
Включване на нови информационни технологии с цел обогатяване, координация, събиране, съхраняване и анализ на обем информация от сключените КТД.
ФСЗ ще работи за трайно повишаване доходите на всички категории персонал в здравеопазването, медицинското образование, социалните грижи.
Необходимо е ежегодно да се договарят по-високи минимални осигурителни прагове по категории персонал.
Също и договаряне на национално ниво на минимални начални работни заплати  и допълнителни плащания на всички категории персонал, независимо от формите на собственост  и административната подчиненост.
Освен това и защита на работните места чрез КТД, независимо от формата на собственост.
..................
Конгресът даде много добра оценка на досегашната работа на ръководството на синдиката и преизбра единодушно за председател на ФСЗ д-р Иван Кокалов, за заместник-председатели д-р Пламен Радославов и маг-фарм. Слава Златанова, а за председател на ЦФКК – Роза Димитрова.