КНСБ инициира среща по проблемите на фелдшерите

На 01.07.2011 г. по инициатива на КНСБ в Министерство на здравеопазването се състоя среща между министър д-р Стефан Константинов, президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на УС на Съюза на медицинските фелдшери д- Александър Александров, гл. секретар на БЛС д-р Димитър Ленков  и други, относно исканията на фелдшерите в България за законово уреждане на професията им.

След задълбочена дискусия бяха взети следните решения:

  • МЗ да създаде работна група на експертно ниво с представители на присъстващите страни за разработка на предложения за допълнение и изменение на наредбите на министерството, касаещи модела на професионалната им организация, правилата и компетенциите за упражняване на професията на медицинските фелдшери, както и модернизиране на обучението им като лекарски асистенти.
  • Ръководството на Съюза на медицинските фелдшери заяви, че преустановява всякакви стачни дейности до края на м. август т.г., до изтичане на срока за разработката на конкретните предложения на работната група.