Не на насилието на работното място в здравеопазването!

  • Picture 003

Българска асоциация на професионалисите по здравни грижи и Федерация на синдикатите в здравеопазването проведоха в хотел „Дедеман Принцес” Дискусионен форум на тема „Превенция на насилието на работното място в здравеопазването”. В конференцията участваха Матиас МОШЕР от Европейската федерация на работещите в публичните услуги, председателят на ФСЗ-КНСБ д-р Иван КОКАЛОВ, председателят на БАПЗГ Милка ВАСИЛЕВА, представители на ръководствата и експерти от Президентството, Комисията по здравеопазване към НС, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз, работодателите в здравеопазването, пациентски организации и др.