9 служители учредиха Синдикална организация към ФСЗ в КНСБ в Общинската болница в гр.Искър

На 9 Ноември 2010 г,   в гр.Искър,Област Плевен 9 служители на Общинска болница- Искър учредиха  Синдикална организация към ФСЗ в КНСБ.  За Председател на СО бе избран г-н Д.Стоилчев.

Основни цели на организацията са по-високата степен на представителство и отстояване на законните интереси на нейните членове  пред ръководството на болницата и пред Община Искър,  по време на сериозна криза в сферата на здравеопазването и в частност на болничната помощ,  постигане на справедливи и достойни условия на труд, както и защитата на трудовите,осигурителните и синдикалните права на членовете й. Очаква се много скоро численият състав на организацията да се увеличи поради  положителната нагласа за синдикално членство и сред останалите служители на лечебното заведение.