Учредиха синдикална организация в Нов български университет

  • VON

Университетска синдикална организация към Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ бе учредена в Нов български университет. Това е третата синдикална организация, създадена в частен университет, след Варненския свободен университет и Бургаския свободен университет. Четири месеца след учредяването й, ръководството проведе и обща университетска среща, на която бе обсъден проект на Колективен трудов договор.

Водещ на събитието бе проф. д-р Росен Стоянов, председател на УСО-ВОН-КНСБ в НБУ, а модератор – гл. ас. д-р Живко Минков, секретар на синдиката.

Официални гости на срещата бяха доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, Председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ и г-н Николай Недев, национален секретар по Колективно трудово договаряне в направление „Правна закрила на труда и КТД“ на КНСБ.

По време на срещата с представители на академичната общност и администрацията на университета, бяха представени и обсъдени основни моменти в предлагания Колективен трудов договор.

С уведомително писмо, в рамките на същия ден, бе внесено и предложението за Колективен трудов договор, с което се постави и началото на преговорния процес.