Президентът на КНСБ поздрави НБС „Висше образование и наука“ с неговата 15-годишнина

  • von


Президентът на КНСБ Пламен Димитров поздрави Национален браншови синдикат „Висше образование и наука“ и лично неговият председател доц. д-р Лиляна Вълчева за 15-годишнината на организацията.


„Използвам празничния повод, за да ви благодаря за всеотдайните усилия, упорития труд и желанието, с което предавате знанието на вашите студенти и пазите духа на науката, въпреки предизвикателствата на времето, в което живеем.

Тази мисия никога нямаше да бъде същата без вашия личен принос като лидер на синдиката в развитието на българското висше образование и наука, без водещата Ви роля в синдикализирането на академичната общност“, се казва в поздравителния адрес на президента и конгресното ръководство на КНСБ.

Разбира се, успехите на синдиката нямаше да бъдат факт без цялото ръководство на НБС и най вече базовите организации във ВУЗ и науката.

„Отговорността пред утрешния ден е както лична – на всеки един от нас, така и  национална – на целия български народ. Затова е време е науката да върне полагащото й се авторитетно място в нашето общество.Това обаче може да стане само чрез рязко и безусловно увеличение на средствата за наука и особено на възнагражденията на българските учени и преподаватели.

Радвам се, че сме заедно, рамо до рамо в трудната битка за техните права и достойно бъдеще“, завършва поздравлението на Пламен Димитров.