ВОН – КНСБ преизбра Лиляна Вълчева за свой председател

  • 0001VON

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева бе преизбрана за председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ (ВОН – КНСБ). Това се случи на 30 януари 2015 г. в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, където се състоя Четвъртият конгрес на синдиката.

На събитието присъстваха редица официални лица, сред които Пламен Димитров – президент на КНСБ, Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание, народни представители, Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, проф. дпн Тодор Танев – министър на образованието и науката, доц. Румяна Коларова – секретар на Президента на Република България, акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН, проф. Герджиков и проф. Младенов – заместник-министри за висше образование и наука в предишни кабинети, ректори на висши учебни заведения и други.

Лиляна Вълчева приветства гостите и делегатите на конгреса и представи отчетния си доклад, в който акцентира върху работата на синдиката за развитието на висшето образование и науката, както и програмата на ВОН – КНСБ за следващия мандат.

„Виждаме резултати в отчета и амбициозни намерения в програмата на ВОН – КНСБ“, изтъкна в приветствието си президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той благодари на синдикалните дейци за работата им в защита на правата на работещите във висшето образование и науката и отправи апел към присъстващите политици: „Очакваме отговор на нашето искане за обществен дебат за ценността на всяка професия – кой седи най-високо в йерархията на обществените ценности – лекарят, учителят, полицаят?“ Пламен Димитров посочи, че само така ще може да се създаде по-голяма справедливост при разпределението на доходите. Той напомни, че политиците не бива да забравят какво са обещавали преди изборите и че трябва да се работи в посока развитие на икономиката чрез интелигентен растеж и визия за младите хора в България.

Председателят на ВОН – КНСБ Лиляна Вълчева получи почетен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за приноса си в социалния диалог и партньорство и за отстояване на правата на академичната общност. Медалът й бе връчен тържествено от ректора на Университета за национално и световно стопанство проф. д.ик.н. Стати Статев. На конгреса Лиляна Вълчева получи също специалната грамота от народния представител проф. Борисов Борисов за работата с ВОН – КНСБ, когато той председателстваше Съвета на ректорите.