НК “Родолюбие” с активен принос в патриотичното възпитание

  • 01

Приключи двадесет и третото издание на Националния ученически конкурс под наслов „Съединението прави силата”. Тази творческа инициатива на Национален клуб “Родолюбие” уме­ло съ­че­та­ва­ учеб­ната и из­вън­к­лас­ната ра­бо­та за пат­ри­о­тич­ното въз­пи­та­ние на подрастващите. Основан през 1992 г. от Михаил Докторов, клубът има ос­нов­ната цел про­буж­да­не и раз­ви­тие на ин­те­ре­са на децата и учениците към бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия, бит, кул­ту­ра, ма­те­ри­ал­ни и ду­хов­ни цен­нос­ти, към род­на­та при­ро­да. Днес негов председател е д.ик.н. Янка Такева.

100 души от СБУ стават членове на НВСК-КНСБ

На 03.11.2015 г. Синдикатът на Българските Учители (СБУ) заплати еднократните встъпителни вноски за членство в Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ. Така, Касата увеличи членската си маса с нови 100 души.  По този начин учителите, членуващи в СБУ, се включват в НВСК на КНСБ без да заплащат еднократната встъпителна вноска и получават бърз и лесен достъп до взаимопомощ в размер до 3000 лева.

СБУ организира международна образователна конференция

  • 01

Синдикатът на българските учители (СБУ) организира международна образователна конференция на тема: „Европейските секторни социални партньори насърчават потенциала на своя диалог чрез трансфер на знания и обучение”, която се проведе на 04.11.2015 г. в хотел „Рамада” в София.

Учителската спартакиада - запомнящо се събитие и успешна политика на СБУ

  • 01

На 4 юли 2015 г. в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена” се състоя тържествената церемония по награждаването на победителите в Единадесетата спартакиада на учителите с международно участие, организирана от СБУ, в партньорство с Българска работническа федерация „Спорт и здраве” към КНСБ, проведена под патронажа на Бойко Борисов, министър - председател на Р България, Пламен Димитров - президент на КНСБ и Мартин Ромер, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, подкрепена от Министерството на образованието и науката, и от Министерството на младежта и спорта.

Стартира Единадесетата спартакиада на учителите с международно участие, организирана от СБУ

  • 01

Днес, 1 юли 2015 г., д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ  откри  Единадесетата учителска спартакиада на Синдиката на българските учители с международно участие.

СБУ проведе ХVІІІ Национален конкурс „Учител на годината“ 2015

  • 0001

На 14 май 2015 г. в хотел „Родина“ се проведе заключителният етап на тазгодишния ХVІІІ Национален конкурс на Синдиката на българските учители „Учител на годината“. Сред номинираните са общо 71 учители и директори, като измежду тях бяха излъчени победителите в девет направления.

Янка Такева с почетен знак на Община Перник

По повод 25-ата годишнина на Синдиката на българските учители заместник-кметът на Перник Румяна Гьорева удостои председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева с Почетен знак на общината за активно социално партниране и утвърждаване на добрите политики за устойчивото развитие на образователната система.

СБУ дари 23 микровълнови печки на пострадали от бедствието в град Мизия

  • 0001Glavna_miziq

Синдикатът на българските учители (СБУ) и Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) дариха 23 микровълнови печки в помощ на пострадалите от наводненията през изминалата година в град Мизия. Това се случи днес, 12 януари 2015 г., в сградата на община Мизия, където присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на СБУ Янка Такева, както и кметът на общината д-р Виолин Крушовенски.

Приветствие на Пламен Димитров, Президент на КНСБ по повод Международния Професионален празник на учителите – 5 октомври

ПЕТИ ОКТОМВРИ е празник на учителите, утвърден от ЮНЕСКО и се отбелязва в повече от 100 държави по света. Идеята е на българската делегация в Интернационала на Образованието и това ни прави особено съпричастни към този празник.

Подписан е колективният трудов договор за системата на средното образование

Янка Такева и Валентин Никифоров

Днес, 26 юни 2014 г., бе подписан колективният трудов договор (КТД) за системата на средното образование. Подписи на КТД положиха министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, д.ик.н Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители (СБУ) – КНСБ, Аспарух Томов – председател на Независимия учителски синдикат – КНСБ и другите социални партньори.