Национален конкурс „Учител на годината“ – СБУ награди най-достойните учители на България за 2016 г.

  • 01

На 11 май 2016 г., в Деня за почит на светите братя равноапостоли и първоучители Кирил и Методий, в навечерието на най-светлия български празник - 24 май, Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XIX Национален конкурс „Учител на годината”, едно от най-емблематичните и дългоочаквани събития за българското учителство.

Открито писмо от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева

Във връзка с освобождаването на ръководния екип на МОН, искам да изкажа благодарност на проф. Танев и на неговия екип за доброто социално партниране, за интензивната съвместа работа при приемането на Закона за предучилищното и училищното образование и подготовката на държавните образователни стандарти. Благодаря за тяхната подкрепа при реализирането на общите ни политики, насочени към създаване на благоприятна среда и спокойна атмосфера в детските градини и училищата за обучение и възпитание на нашите деца и ученици. 

Ролята на професионалните гимназии по селско стопанство за модерното и проспериращо развитие на стопанския сектор

  • 01

Прехвърлянето на собствеността на професионалните гимназии по селско стопанство към общините, прието чрез законови промени, беше грешно решение, с което КНСБ не бе съгласна. Законът вече е факт. Аз обаче отправям апел към министър-председателя г-н Бойко Борисов: Нека, когато искаме да защитим земеделските професионални гимназии, да упражним възможността за единна воля и тогава ще опазим от нечист интерес на местно ниво собствеността им.

Индикатори за измерване и инструменти за повишаване качеството на средното образование в България

  • 01

На 30 ноември 2015 г. в гранд-хотел София, зала „София”, се проведе конференция на тема: „Индикатори за измерване и инструменти за повишаване качеството на средното образование в България”.

НК “Родолюбие” с активен принос в патриотичното възпитание

  • 01

Приключи двадесет и третото издание на Националния ученически конкурс под наслов „Съединението прави силата”. Тази творческа инициатива на Национален клуб “Родолюбие” уме­ло съ­че­та­ва­ учеб­ната и из­вън­к­лас­ната ра­бо­та за пат­ри­о­тич­ното въз­пи­та­ние на подрастващите. Основан през 1992 г. от Михаил Докторов, клубът има ос­нов­ната цел про­буж­да­не и раз­ви­тие на ин­те­ре­са на децата и учениците към бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия, бит, кул­ту­ра, ма­те­ри­ал­ни и ду­хов­ни цен­нос­ти, към род­на­та при­ро­да. Днес негов председател е д.ик.н. Янка Такева.

100 души от СБУ стават членове на НВСК-КНСБ

На 03.11.2015 г. Синдикатът на Българските Учители (СБУ) заплати еднократните встъпителни вноски за членство в Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ. Така, Касата увеличи членската си маса с нови 100 души.  По този начин учителите, членуващи в СБУ, се включват в НВСК на КНСБ без да заплащат еднократната встъпителна вноска и получават бърз и лесен достъп до взаимопомощ в размер до 3000 лева.

СБУ организира международна образователна конференция

  • 01

Синдикатът на българските учители (СБУ) организира международна образователна конференция на тема: „Европейските секторни социални партньори насърчават потенциала на своя диалог чрез трансфер на знания и обучение”, която се проведе на 04.11.2015 г. в хотел „Рамада” в София.

Учителската спартакиада - запомнящо се събитие и успешна политика на СБУ

  • 01

На 4 юли 2015 г. в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена” се състоя тържествената церемония по награждаването на победителите в Единадесетата спартакиада на учителите с международно участие, организирана от СБУ, в партньорство с Българска работническа федерация „Спорт и здраве” към КНСБ, проведена под патронажа на Бойко Борисов, министър - председател на Р България, Пламен Димитров - президент на КНСБ и Мартин Ромер, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, подкрепена от Министерството на образованието и науката, и от Министерството на младежта и спорта.

Стартира Единадесетата спартакиада на учителите с международно участие, организирана от СБУ

  • 01

Днес, 1 юли 2015 г., д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ  откри  Единадесетата учителска спартакиада на Синдиката на българските учители с международно участие.

СБУ проведе ХVІІІ Национален конкурс „Учител на годината“ 2015

  • 0001

На 14 май 2015 г. в хотел „Родина“ се проведе заключителният етап на тазгодишния ХVІІІ Национален конкурс на Синдиката на българските учители „Учител на годината“. Сред номинираните са общо 71 учители и директори, като измежду тях бяха излъчени победителите в девет направления.