НК “Родолюбие” с активен принос в патриотичното възпитание

  • 01

Приключи двадесет и третото издание на Националния ученически конкурс под наслов „Съединението прави силата”. Тази творческа инициатива на Национален клуб “Родолюбие” уме­ло съ­че­та­ва­ учеб­ната и из­вън­к­лас­ната ра­бо­та за пат­ри­о­тич­ното въз­пи­та­ние на подрастващите. Основан през 1992 г. от Михаил Докторов, клубът има ос­нов­ната цел про­буж­да­не и раз­ви­тие на ин­те­ре­са на децата и учениците към бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия, бит, кул­ту­ра, ма­те­ри­ал­ни и ду­хов­ни цен­нос­ти, към род­на­та при­ро­да. Днес негов председател е д.ик.н. Янка Такева.

Конкурсът традиционно се осъществява със съдействието на Министерството на образованието и науката, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Синдиката на българските учители, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей. Медийни партньори са в. „Учителско дело“ и в. „Аз Буки”.

Тази година над 150 ученици от V до XII клас от цялата страна и български общности в чужбина преминаха Първия кръг (училищно ниво) и Втория кръг (регионално ниво) с разработки под формата на мултимедийна презентация, изследователски писмен проект или есе. Те твориха по теми, свързани с културно-историческото наследство по българските земи - хилядолетна духовна приемственост и достойно място в съвремието; приноса на българите в националната, общочовешката и регионалната история, национална идентичност, общочовешки ценности и др. Това бе възможност учениците да изразят своите познания, тълкувания и оценки за събития и личности по един от предложените тематични акценти, като ги разгледат на фона на европейските и световните процеси.

Празничната  церемония по награждаването се състоя на 12 ноември 2015 г. под домакинството на столичното 18. СОУ „Уилям Гладстон”. В нея участваха заместник-министърът на образованието Ваня Кастрева, председателят на СБУ Янка Такева, представители на академичната общност и други.

За резултатите от конкурса за учители за есе или художествен текст „Мисия учител”, съпътстващ националния ученически конкурс, както и подробности за вълнуващото събитие – в бр. 36 на в. „Учителско дело”.