ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА”, - Вторник, 5-29-2007

ОРГАНИЗИРАН ОТ СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ...

Национален конкурс “УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА”


ЖУРИ В СЪСТАВ:

П р е д с е д а т е л:
Проф. ГЕОРГИ БИЖКОВ – СУ “Св. Климент Охридски”, председател на Обществения научен съвет към Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители
Ч л е н о в е:
1. Проф. д-р СТОЯНКА ЖЕКОВА, СУ “Св. Климент Охридски” - член на Обществения научен съвет към Изпълнителния комитет на Синдиката на Българските учители
2. Проф. ЕМИЛИЯ РАНГЕЛОВА, СУ “Св. Климент Охридски”- член на Обществения научен съвет към Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители
3. Доц. д-р РУМЯНА КУШЕВА - директор на Департамента по информация и усъвършенстване на учителите към СУ “Св. Климент Охридски”, член на Обществения научен съвет към Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители
4. Ст.н.с. д-р СТАНЬО СТАНЕВ - член на Обществения научен съвет към Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители
5. Ст.н.с. д-р ВИОЛЕТА МИРЧЕВА - член на Обществения научен съвет към Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители
6. Г-жа МИТА ГЕОРГИЕВА - учител-методист в Националната финансово-стопанска гимназия - гр.София, преподавател в УНСС, член на Обществения научен съвет към Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители


НОМИНИРА И УДОСТОИ С “УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА”
В СЕДЕМ НАПРАВЛЕНИЯ КАКТО СЛЕДВА:


ХУМАНИТАРНО НАПРАВЛЕНИЕ:

НОМИНИРАНИ:

1. СВЕТОЗАР АСЕНОВ ЛЮБОМИРОВ - учител по български език и литература в СОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Неделино
2. ЗОЯ ВЕЛЧЕВА ЙОНЧЕВА - учител по история и цивилизация в Професионална гимназия по текстил и дизайн, гр. Враца
3. КОСТАДИНКА ЙОРДАНОВА НЕДЯЛКОВА-ЦАНЕВА - учител по български език и литература в Гимназия с преподаване на английски език “Гео Милев”, гр. Бургас
4. МАРИЯ КОЛЕВА ГЮЛЕМЕТОВА - учител по география и икономика в МГ “Константин Величков”, гр. Пазарджик

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА:

СВЕТОЗАР АСЕНОВ ЛЮБОМИРОВ - учител по български език и литература в СОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. НеделиноПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

НОМИНИРАНИ

1. ЗЛАТКА ХРИСТОВА ГАРОВА - учител по химия и опазване на околната среда в СОУ “Проф. Асен Златаров”, гр. Първомай
2. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КОНОВА - учител по физика и астрономия в СОУ “Васил Левски”, гр. Севлиево
3. ЗОРНИЦА СТАНЕВА ДЖЕНКОВА - учител по информатика в ПМГ “Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово
4. МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА - учител по химия в Национална априловска гимназия, гр. Габрово

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

ЗЛАТКА ХРИСТОВА ГАРОВА - учител по химия и опазване на околната среда в СОУ “Проф. Асен Златаров” - гр. Първомай
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КОНОВА - учител по физика и астрономия в СОУ “Васил Левски”, гр. Севлиево


НАПРАВЛЕНИЕ “ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ
И ПОДГОТОВКА”

НОМИНИРАНИ:

1. ДИАНА СТЕФАНОВА НЕДЕВА - детска учителка в ЦДГ № 12 “Слънчице”, гр. Габрово
2. СТЕФКА СТОЯНОВА АВРАМОВА - детска учителка в ЦДГ № 13 “Звездичка”, гр. Варна
3. ИВА ХРИСТОВА САПУНДЖИЕВА-БАЙЧЕВА - детска учителка в ЦДГ № 141 "Славейкови поляни", гр. София

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

ДИАНА СТЕФАНОВА НЕДЕВА - детска учителка в ЦДГ № 12 “Слънчице”, гр. Габрово
НАПРАВЛЕНИЕ “НАЧАЛЕН ЕТАП В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН”

НОМИНИРАНИ

1. АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА АРНАУДОВА - начален учител в Начално базово училище “Михаил Лакатник”, гр. Бургас
2. ЮЛИЯНА ТОДОРОВА ГАНЕВА - начален учител в 19 СОУ “Елин Пелин”, гр. София
3. ТОДОРКА ДАМЯНОВА ТОДОРОВА - начален учител в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Варна

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА АРНАУДОВА - начален учител в Начално базово училище “Михаил Лакатник”, гр. Бургас


НАПРАВЛЕНИЕ “ИЗКУСТВА И СПОРТ”

НОМИНИРАНИ:

1. КОСТАДИНКА ДОЧКОВА РАЙКОВА - учител по изобразително изкуство в ОУ “Димитър Димов”, гр. Ловеч
2. ВАСКО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ - учител по изобразително изкуство в ОУ “Св. Св.Кирил и Методий”, гр. Севлиево
3. ВАНЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА - учител по музика в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Първомай

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

КОСТАДИНКА ДОЧКОВА РАЙКОВА - учител по изобразително изкуство в ОУ “Димитър Димов”, гр. Ловеч
НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ”


НОМИНИРАНИ:

1. ИНЖ. ГЕНА СИМЕОНОВА МАНГЕЛОВА - учител по общотехнически дисциплини в Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров”, гр.Севлиево
2. ИНЖ. ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЦЕНОВА - учител по технология на хляба и тестените изделия в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца


УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

ИНЖ. ГЕНА СИМЕОНОВА МАНГЕЛОВА - учител по общотехнически дисциплини в Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров”, гр.Севлиево

НАПРАВЛЕНИЕ “ДИРЕКТОРИ И ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРИ”


НОМИНИРАНИ

1. СЕВДЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ДЖОНГАРСКА - директор на Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух “Проф. Дечо Денев”, гр. София
2. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАКЪРОВА - директор на ЦДГ “Надежда”, гр. Елхово
3. МАРИАНА НЕДЯЛКОВА ПЕНЧЕВА-АБЕДИНОВА - директор на СОУ “Максим Горки”, гр. Стара Загора

ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА

СЕВДЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ДЖОНГАРСКА - директор на Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух “Проф. Дечо Денев”, гр. София


СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

1. ИНЖ. ЛИЛИЯ НЕНОВА СТОЯНОВА - учител в 3 ПМГ “Акад. Методий Попов”, гр. Варна
2. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ СТАНЕВ - директор на СОУ “Цар Симеон Велики”, гр. Видин
3. ИКОНОМ ЗАХАРИЙ МАНОЛОВ ДИЧЕВ - енорийски свещеник при катедрален храм “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Бургас, учител в Православно църковно училище към духовно просветен енорийски център “Св. Възкресение Господне”, гр. Бургас
4. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МИЛУШЕВА - учител в ОУ “Христо Ботев”, с. Зелена морава, община Омуртаг
5. ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА - учител в XI СОУ “Константин Константинов”, гр. Сливен
6. ЗИТА ПАВЛОВА ДАСКАЛОВА - учител в СОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Радомир
7. ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА - учител в ОДЗ №8 “Таврия”, гр. София
8. СВЕТЛАН ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ – учител в Национална гимназия по хуманитарни науки и изкуства, гр. Варна
9. ПОСМЪРТНО - ИНЖ. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЗАРЕВ - помощник директор на Национална търговско-банкова гимназия, София.