Трети извънреден конгрес на НСПС „Огнеборец” – КНСБ

  • 01

На 20 ноември 2015 год. в учебната зала на НС "Пожарна безопасност и защита на населението" се проведе третият извънреден конгрес на НСПС „Огнеборец” – КНСБ.

Делатите в третия конгрес избраха ново ръководство начело с президент Венцислав Станков, който пое длъжността от досегашния президент на синдиката Любомир Еленков – член на УС на НСПС „Огнеборец” – КНСБ, а за вицепрезидент бе избран Митко Николов. За председател на Контролната комисия бе избран Стефан Узунов, а за членове Цветанка Дамянова и Сашка Костова.

На конгреса бе представен отчетен доклад за дейността на синдиката в периода 16.10.2014 година до 15.11.2015 година:

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА НСПС „ОГНЕБОРЕЦ” - КНСБ ПРЕД ДЕЛЕГАТИТЕ НА

ТРЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Управителният съвет е изготвил доклад за дейността си за периода от Националния съвет на синдиката, който се проведе на 16.10.2014 година до 15.11.2015 година.

Като начало искам да ви върна към Националния съвет, проведен на 16 и 17 октомври 2014 година, където след проведени дебати и явно гласуване от делегатите  бе взето единодушно решение НСПС „Огнеборец” да се присъедини като основен член към  Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/.

След депозирано заявление на НСПС „Огнеборец” и проведени срещи с ръководството на КНСБ на 19.12.2014 година с решение на Координационния съвет на КНСБ Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” бе приет за основен пълноправен член на същата. До този момент се достигна благодарение на дългогодишните усилия на ръководството на синдиката за промяна на ЗМВР в частта „Синдикална дейност”. Промяна, с която ще се подобри защитата на трудовите, професионалните и социално – икономически интереси на членовете на организацията. Както знаете членството ни в КНСБ бе поставено на изпитание с промените в ЗМВР през месец февруари тази година. Лично президентът на Конфедерацията г-н Пламен Димитров заедно с юристи от своя екип и представители на УС на синдиката проведоха редица срещи  с депутати,  с министъра на вътрешните работи и политическото ръководство на Министерството с цел запазване членството на НСПС „Огнеборец” като основен член на КНСБ.

 Искам да се спра на основните проблеми, по които сме работили през  горецитирания период:

През месец октомври се получи и сигнал от председателя на др.12, гр. Костинброд – Росен Благоев за неправилно отчитане на положения извънреден труд на служителите, командировани в град Мизия след голямото наводнение. В тази връзка Управителният съвет проведе срещи с директора на ОДПБЗН София област г-н Зашев и началник сектор ПГ и СД г-н Коничански. Резултатът бе: актуализирани протоколи и отчетен и изплатен действително положен извънреден труд.

В офиса на НСПС е получен и сигнал от председателя на др.55, гр. Кърджали г-н Митко Николов за оспорване на дисциплинарно наказание „порицание”, наложено от директора на РДПБЗН гр. Кърджали на служител от РСПБЗН Ардино. Членове на УС се срещнаха с директора на РДПБЗН гр. Кърджали г-н Тодоров и отделно сигналът бе предаден на юристите на синдиката. Заповедта за наказание бе обжалвана пред районния съд в град Кърджали. За съжаление съдът потвърди заповедта за наказание и отхвърли иска за отменяне на същата.

В офиса на синдиката  постъпи запитване от председателя на др.93, ДНС 112 Кристина Тошева,  относно статута на служителите от ДНС 112 след приемането на ЗИД на ЗМВР, влязъл в сила от 24.02.2015 година. Ръководството на НСПС многократно е поставяло този въпрос пред политическото и професионално ръководства на МВР. Със заповед на министъра на вътрешните работи, на основание чл.33, т.9 и чл.145, ал.1 от ЗМВР е утвърден и влязъл в сила щат на ДНС 112. Длъжността „оператор” постепенно ще се преобразува от длъжност за държавен служител със средно образувание в длъжност за ЛРТП.

Относно постъпил сигнал от др.83, гр. Сливница за нарушения, свързани с прилагането на вътрешно – ведомствени нормативни актове по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, ръководството на синдиката сигнализира директора на ГДПБЗН и министъра на вътрешните работи. Бе проведена и среща с директора на РДПБЗН София област г-н Зашев. В резултат служителите са получили дрехи и обувки за гасене на горски пожари.

Постъпи сигнал от председателят на др.46, гр. Луковит Емил Борисов и на др.57, гр. Тетевен Трифон Петков, касаещ „времето на разположение” и премахването на дежурства на служители по време на официални празнични дни. Това се случва с устни заповеди, а не по установения ред. Имайки предвид, че  време на разположение е този период от време, през който служителят е на уговореното с органа по назначаване място и при необходимост се явява в службата за изпълнение на възложените му задачи задължително трябва се изготвя заповед, в която се отразяват трите имена на служителя, датата и времето на разположение.

Периодът, през който служителите не са на дежурство и няма издадена заповед за време на разположение, същите не са на разположение и могат да не се явят при повикване в службата, като за целта не може да им се търси дисциплинарна отговорност. Относно премахването на дежурство на служители на официални празници, изготвянето на графиците е в правомощията на преките ръководители на служителите, осъществяващи ПГ и СД и същите трябва да бъдат съобразени с изискващия се минимален брой служители на дежурство, определен със заповед на директора на РДПБЗН.

При неколкократно  премахване на  дежурства на официални празници на едни и същи служители, следва да ни информират, като това ще го приемем като тенденциозно отношение и ще инициираме проверки.

Председателят на областния съвет на област Монтана при НСПС „Огнеборец”  Светлин Василев сезира ръководството на синдиката за неправомерно наказание на член на синдиката от дружеството в Берковица от страна на началника на районната служба. Молбата бе да се осигури юридическа защита на служителя. Ръководството на синдиката подаде сигнал до министъра на вътрешните работи да се извърши проверка от Дирекция „Инспекторат” - МВР и до директора на ГДПБЗН. Бе заведено дело, което бе спечелено и Районният съд град Монтана  се произнесе в полза на служителя, като заповедта за наказание му бе отменена. Началникът на РСПБЗН Берковица с цел избягване на дисциплинарно наказание подаде заявление за пенсиониране.

     Говорейки за протеста няма как да не засегната темата за активността на членовете ни. Всички сме недоволни от политиките, водени в последно време в сферата на ПБЗН. И когато организирахме протестните действия и призовахме членовете ни да застанат зад нас и да покажем сила и единство, резултатът бе разочароващ. От страх ли, от безхаберие ли, но не дойдоха достатъчно наши членове.  Искам да благодаря на тези, които застанаха зад нас, които имаха куража да изкажат позиция и да отстояват принципи. Трябва да отбележа и факта, че това е първият протест, организиран самостоятелно от нашата организация, без участието на другите синдикати в МВР.

Какъв бе резултатът след протеста:

1.Бе обявен конкурс за назначаване на 250 пожарникари в края на месец април.

2.Регулярно обявяване на конкурси за назначаване на още служители на ГДПБЗН. В тази връзка има подписана заповед за обявяване на конкурс за назначаване на още 250 пожарникари и спасители, който ще бъде обявен на ел. страница на МВР всеки момент.

На 13.05.2015 година със съдействието на КНСБ участвахме в заседанието на Комисията за тристранно сътрудничество, на което една от темите за дискусии бе точно пенсионната реформа.

Ръководството на НСПС „Огнеборец” поде инициатива за провеждане на срещи с ръководствата на парламентарните групи, представени в 43-тото Народно събрание относно дебати по проектозакона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. На 17.06.2015 година, в сградата на Народното събрание се проведе  среща между представители на ръководството на НСПС „Огнеборец” и представители от парламентарната група на партия АБВ.

На 24.06.2015 година, в сградата на Народното събрание се проведе  среща между представители на ръководството на НСПС „Огнеборец” и представители от парламентарната група на партия ДПС и представители от парламентарната група на партия ГЕРБ отново във връзка с предстоящата пенсионна реформа.

По инициатива на НСПС „Огнеборец” на 02.07.2015 година, в сградата на ГДПБЗН се състоя среща, на която бе обсъдена предстоящата пенсионна реформа, в сектор „Сигурност”, в това число и служителите на ГДПБЗН и ЕЕН 112.

Основно бяха дебатирани два въпроса от пакета предложения за промяна на КСО, а именно – предлаганата минимална възраст за пенсиониране на служителите от сектор „Сигурност” и предлаганият гратисен период само за една категория служители. Представителите на НСПС „Огнеборец” изложиха аргументирано становището си относно несъгласието по горепосочените въпроси. Политическото ръководство на МВР, ръководството на ГДПБЗН, представителите и експертите на КНСБ подкрепиха становището на синдиката. В тази връзка с експерти от КНСБ изготвихме предложения, които бяха депозирани в Народното събрание и разгледани в Парламентарната комисия по труда, социалната и демографска политика.

Но в крайна сметка, въпреки желанието ни проблемът да се реши по пътя на диалога се стигна до решение за протестни действия. На 05.06.2015 година се проведе среща между синдикалните организации в МВР. На нея бе решено всички синдикални организации да се включат в протеста срещу пенсионната реформа, а именно налагане на минимална възраст от 52 години и 10 месеца и нарастване  с по два месеца на година до достигане на 55 годишна възраст, също така  да има гратисен период за всички служители, които са придобили или ще придобият право на пенсия при сегашните условия до 31.12.2018 година. Протестът бе и  срещу публикуваната в ДВ брой 40/02.06.2015 година Наредба, регламентираща отчитането на работното време  на държавните служители в МВР, както и превишаване на нормата извънреден труд, регламентирана в ЗМВР.

Както знаете на 30.10.2015 година Министерски съвет одобри проектобюджет 2016 година, без да е публикуван на страницата на Министерството на финансите и престоял на нея в определения срок от Закона за нормативните актове и  обсъждан със социалните партньори в НСТС. С него се орязват доходи и социални придобивки на служителите от сектор „Сигурност”. Това доведе до спонтанно излизане на същите на протест. На 03.11.2015 година се проведе среща на синдикалните организации в МВР с министъра на финансите г-н Горанов и министъра на вътрешните работи г- жа Бъчварова. На срещата не се постигна  споразумение. На 04.11.2015 година в сградата на КНСБ дадохме пресконференция, на която ясно изразихме своите искания, а именно незабавно оттегляне на законопроекта на Закона  за държавния бюджет за 2016 година в частта му, засягаща социалните права на служителите в сектор „Сигурност”. Същия ден се проведе и среща с политическото ръководство на МВР, на която отново не постигнахме съгласие. Поради тази причина съвместно с другите синдикати от сектор „Сигурност” обявихме, че организираме Национален протест на 08.11.2015 година. На 08.11. бе свикан извънреден Съвет за социално партньорство. След него министър Бъчварова, председателя на Комисията по бюджет и финанси в НС г-жа Менда Стоянова и заместник-председателя на НС г-н Главчев  обявиха, че ще отпаднат параграфи от 9 до 16 от проекта за Закон за държавния бюджет за 2016 година, касаещи социалния статус на служителите от сектор „Сигурност” и предложенията за законодателни промени, касаещи социалния пакет на служителите в МВР ще се осъществяват след обсъждане със синдикалните организации. Въпреки тези обещания планираният Национален протест се проведе.

От 30 ноември до 02 декември 2014 година в град Брюксел, Република Белгия  се проведе конференция на борда на Европейския пожарникарски съюз и алианс /EFFUA/ на тема „Защита на пожарникарите от токсичните продукти на горенето, отделяни при пожар”, в която взехме участие. Също така в Европейския парламент  се проведоха срещи с евродепутати, на които бяха обсъдени въпроси, касаещи пожарната  безопасност и защитата на населението при бедствия и кризисни ситуации.

Участвахме и в редовното заседание на Европейския пожарникарски съюз и алианс /EFFUA/, което се проведе от 9 до 11 декември 2014 година в гр. Скопие.

През изтеклия отчетен период се учредиха три нови дружества към НСПС „Огнеборец”:

В ТЕЦ Марица Изток 2 с председател Георги Дулев,

В РСПБЗН Етрополе с председател Станислав Стоянов.

В РСПБЗН Подкова с председател Красимир Атанасов.

Отпуснати са финансови помощи на наши членове от дружествата в 02, 05, 06 РСПБЗН - София, Д 112, БНБ, Казанлък, Димитровград, Варна, Сливен, Дупница, Мездра, Петрич. Размерът на тези помощи ще бъде отчетен във финансовия отчет на Контролната комисия. Отпуснахме и финансова помощ на дъщерята на нашия колега и един от учредителите на синдиката Бисер Митов, който почина в края на 2014 година.

Преподписахме договора за правно – юридическо обслужване с Софийска адвокатска колегия – адвокат Венко Пенчев.