Гай Райдър - преизбран за генерален директор на МОТ

  • arton5533


Гай Райдър бе преизбран за генерален директор на Международната организация на труда (МОТ) от Управляващия й орган, който заседава в Женева.
На срещата България бе представена от президента на КНСБ Пламен Димитров, който е член на същия управляващ орган.

Социалната справедливост, залегнала в конституцията на МОТ, остава от решаващо значение за изкореняването на бедността

  • 01

Изказване на Люк Кортебеек, председател на групата на работниците, на пленарното заседание през втория ден на 105-та Международна конференция на труда в Женева:

В Женева стартира 105-та сесия на Международната конференция на труда на МОТ

От 30 май до 10 юни над 4000 представители на правителствата, работодателите и работниците от 187-те държави-членки на Международната организация на труда (МОТ) ще обсъдят серия от въпроси.