Евро демонстрация в Будапеща на 9 Април 2011

ЕКП организира на 9 април в Будапеща евродемонстрация, с която да се каже : „ Не на ограниченията - За социална Европа, за честно заплащане, за работни места „  Тази важна акция ще се осъществи от ЕКП, съвместно с унгарските синдикати - LIGA, ASZSZ, SZEF, ESZT, MszOSz, MOSz, участие ще вземе и съвета на министрите по икономически и финансови въпроси ЕКОФИН.

Комисията завежда дело срещу Испания в Европейския съд за дискриминация на пенсионери от ЕС

Комисията е решила да заведе дело срещу Испания в Европейския съд поради отказа й да предостави достъп на пенсионери от ЕС до безплатно лечение, докато те временно пребивават на територията й.

Работна група от синдикални представители на интернационално ниво предприемa стъпки към нов световен съюз

Съвместна работна група на IMF-ICEM-ITGLWF заседава в Япония, за да разгледа процеса за обединяване на световно ниво на индустриалните работници в един глобален федеративен съюз.

Международна конференция “Подобряване на социалния диалог чрез изграждане на мрежа на комитетите по условия на труд”

  • inf 003

На 15 и 16 февруари в хотел „Дедеман Принцес София” се проведе Международна конференция „Подобряване на социалния диалог чрез изграждане на Мрежа на Комитетите по условия на труд” в рамките на съвместния синдикален проект на Норвежката конфедерация на профсъюзите и КНСБ „Безопасни, здравословни и екологични условия на труд, България”, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Института за социални и синдикални изследвания – България и Института за трудови и социални изследвания Fafo -  Норвегия.