МКП - „ Никога не работи сам” казва нов доклад по въпросите на принудителния труд

Брюксел, 16, март 2011,  Жестоката експлоатация на работниците-мигранти е потресаваща практика в Европа. МКП публикува ръководство за синдикати и организации на гражданското общество с цел обединяване на усилията за борба със съвременното робство и трафик на работници, което ръководство е озаглавено „ Никога не работи сам”

Глобално рамково споразумение, подписано с Norsk Hydrо

Работниците, заети в металообработването и енергетиката подписаха Глобално рамково споразумение с Norsk Hydro ASA, водещ световен доставчик на алуминиеви продукти и енергийни решения.
НОРВЕГИЯ: На 15 март Международната федерация на металорботниците (IMF), Международната федерация на химическа, енергийна, мина промишленост  и общите работници (ICEM) и норвежките партньори Fellesforbundet и IndustriEnergi подписха глобално рамково споразумение (терминът е идентичен с „международно рамково споразумение” ) с Norsk Hydro ASA в Осло.

Посещение на Шарън Бъроу - генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), обединяващ 180 милиона хора на труда по света

На 10 и 11 март 2011 г. на извънредно посещение, за първи път, у нас пристигна Шарън Бъроу - генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), обединяващ 180 милиона хора на труда по света. Изборът на нашата страна за тази висока визита произтича от факта, че България е една от 10-те пилотни държави в света и единствена в Европа, ангажирали се с разработването на политики за приложението на Глобалния пакт за заетост на МОТ.

ЕКП направи проучване, в което се подчертава разликата във въздействието на икономическата кризата при мъжете и жените

По случай тазгодишния международен ден на жената, ЕКП проведе проучване сред своите европейски членове, с което цели да разбере как икономическата криза рефлектира върху работещите жени.

Шарън Бъроу - ген.-секретар на Международната конфедерация на профсъюзите – на извънредно посещение в България

През изминалата седмица във Виена се проведе среща на високо равнище между Международния валутен фонд /МВФ/, Международната организация на труда /МОТ/и Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/, в която президентът на КНСБ Пламен Димитров представляваше България, като тема на срещата бе стимулиране на диалога между тези институции и намиране на работещи решения за възстановяване на глобалната икономика, което да доведе и до разкриване на нови работни места. В резултат на срещата на 10 и 11 март на извънредно посещение, за първи път, в България ще бъде генералният секретар на МКП Шарън Бъроу. Тя ще проведе срещи с ръководствата на двете синдикални конфедерации, както и с представители на Министерски съвет и Народното събрание.