ЕКП иска нов социален договор за Европа

 

  • site_etuc_1

Нов социален договор за Европа между работодатели, правителства и синдикати. Това поиска в речта си пред откриващия се днес конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите нейният лидер Лука Визентини.
В събитието участват 637 делегати и гости от 90 европейски държави. КНСБ е представена от президента си Пламен Димитров, лидерът на СБУ Янка Такева и главният икономист на синдиката Любен Томев. По линия на европейски институции в конгреса участват още д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ, президентът на СТСБ Екатерина Йорданова, Цветелина Милчелиева, лидер на ФНСОЛП.


В изказването си Визентини благодари на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер с думите - неговият мандат „показа, че Европа може да бъде сила за социалния прогрес“ и „спаси социална Европа, която едва не загина след кризата и през пропиляните години на строги икономии в ерата „Барозу“. Това обаче нямаше да бъде възможно без подкрепата на синдикалната общност, подчерта лидерът на ЕКП.

Новите европейски директиви за баланса на труда и личния живот, прозрачните и предвидими условия на труд, както и преразглеждането на Директивата за командированите работници трябва да бъдат „само началото на пълното прилагане на европейския стълб на социалните права“. Остава дълъг път за създаване на качествени работни места и по-справедливо разпределение на печалбата между труда и капитала, изтъкна още Визентини. По думите му всички демократични партии трябва да увеличат усилията си за изграждане на по-справедлива и по-социално справедлива Европа в следващия мандат на Европейския парламент и Комисията.

Малко по-късно Визентини участва в дискусия с Антонио Коста, министър-председателя на Португалия и „архитект“ на прогресивната алтернатива на строгите икономии, основана на растеж, работни места и равенство.
В Манифеста, който се очаква да приеме ЕКП на конгреса си, ще бъде включено искането за нов социален договор за Европа, който да включва пълното прилагане на социалния стълб, наред с други мерки като силно колективно договаряне във всички държави-членки на ЕС, увеличени публични и частни инвестиции, подновени усилия за преодоляване на различията в заплащането между Източна и Западна Европа и нови инициативи за равенство между половете и срещу дискриминация.

За повече информация виж тук

За предаване на живо посетете този линк