Балкански форум чака повече средства от Европа за регионални проекти

 

  • Plamen_Dimitrov_1

Западните балкани трябва да получат по-голяма помощ от Европейския съюз за съвместни проекти, фокусирани върху създаване на  работни места, по-високи заплати и добри междусъседски отношения. Това стана ясно на седмия Форум за развитие на гражданското общество „Западни Балкани“, организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Тирана. Докладчик от българска страна беше лидерът на КНСБ Пламен Димитров, който е и вицепрезидент на работническата група в ЕИСК.

Конференцията приветства решението на дългогодишния спор за името между Северна Македония и Гърция и посочи, че всяка държава, която иска да стане член на ЕС, трябва да реши регионалните си конфликти.

Форумът прие и специална декларация, в която се казва, че създаването на нови работни места и гъвкав пазар на труда са ключови за добрия бизнес климат в региона. Според участниците в дискусиите ЕС трябва да наблегне на свързаността на Балканите – енергийна, пътна и дигитална.

Като водещ на  панела „Социален диалог“ президентът на КНСБ наблегна върху колективното договаряне и нуждата от европейска рамкова директива с основна цел – 60 на сто покритие на колективните трудови договори. Друг ключов документ, който се очаква от комисията е рамкова директива за минималната работна заплата и за базовия минимален доход. КНСБ иска още препоръка на ЕК за възходяща конвергенция на заплатите.

Според Пламен Димитров в страните от Западните Балкани социалните партньори са важни участници и трябва да бъдат включени в цялостния процес на интеграция в ЕС. Лидерът на КНСБ призова за укрепване на техния капацитет чрез предоставяне на техническа помощ и прозрачно включване в интеграционния процес на ЕС, особено като им се предоставя подробна и навременна информация за процеса на присъединяване. Според вицепрезидента на групата на работниците за социалните партньори в Западните Балкани е много важно да получават икономическа помощ и достъп до европейски финансови ресурси (Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие), за да се създаде функционален и устойчив социален диалог.