Нови действия за консолидация на Синдикална програма 2004/2007

www.sindicatoseinmigracion.org
 
В Испания пребивават общо 1 848 494 работници мигранти от страни, извън ЕС, ползващи се от Испанската система за социално осигуряване. От тях 43 868 са работещи българи. България е втората по значимост страна извън ЕС, която формира миграционен поток в Испания.
Всеки чужденец в Испания има права и задължения, закрепени в Испанската Конституция от 1978г., в съответствие с международните договори и Закона за чужденците.
Тези права зависят от административното положение и степента на информираност на пребиваващите там граждани.
Цел на проекта:
Ефективно участие в управлението на миграционните потоци на български работници в Испания чрез:

 • Превенция и борба с нелегалната трудова емиграция
 • Защита и гарантиране на трудовите права на аботниците мигранти


Поощряване на социалната и трудова интеграция на българските работници мигранти в социално-икономическия живот на Испания
Целеви групи:

 • настоящи и потенциални работници мигранти в Испания, синдикални членове
 • членове на техните семейства,които искат да получат актуална информация и правна консултация

Продължителност: 12 месеца

Партньори и управление:

 • СИНДИКАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ISCOD) КЪМ ОБЩАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  ТРУДА В ИСПАНИЯ (UGT)
 • Обща конфедерация на труда UGT, Испания
 • CTC, Колумбия
 • FETLIG, Еквадор
 • КНСБ, България


Очаквани резултати:
Откриване на ИНФОРМАЦИОНЕН ОФИС ЗА БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ:
София 1040
Пл. “Македония” 1
Тел.: (02) 4010 649
Факс: (02) 988 59 69
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Информационния офис за българи в Испания ще намерите:

 • Актуална информация и консултация по правни въпроси за легално пребиваване в Испания
 • Търсене и намиране на законни канали за емигриране в Испания
 • Осигуряване на регламентирана заетост на пазара на труда
 • Спазване на Вашите човешки и трудови права в Испания


Да се създаде система за обмен на информация между Информационните миграционни центрове в Испания и България
Дефиниране на механизма за партньорство между двата Информационни миграционни центрове