КНСБ отбелязва Световния ден за достоен труд с форуми и приемни по места

 

  • wddw_Bulagarian_ORANGE

На 7 октомври синдикатите от целия свят ще отбележат Световния ден за достоен труд. Той се чества от 2008 година, а идеята за него е на Международната конфедерация на профсъюзите. От 2008 година насам този ден се отбелязва от повече от 130 страни в света. Понятието „достоен труд“ е въведено от Международната организация на труда (МОТ) и от тогава се е превърнало в цел на индустриалните отношения.
На тази дата милиони синдикалисти се обединяват в своите действия за постигане на справедливи доходи, сигурност на работното място, социална закрила за семействата.
Темите, върху които синдикалното движение поставя особен акцент на Световния ден за достоен труд още от създаването му през 2008 г., са изключително актуални и общочовешки: миграцията, дискриминацията, равенството между половете, принудителния труд, основните трудови стандарти, правото на колективно договаряне и свободата на сдружаване, сивата икономика, въпросите за климатичните промени и зелените работни места, за здраве и безопасност, социална защита, социален диалог и много други.

КНСБ ще отбележи датата с редица прояви в София и страната.В столицата


Синдикатът на българските учители и фондация „Фридрих Еберт“ организират национална конференция на тема „Повишаване на ефективността на мерките за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Тя ще се проведе 05 октомври 2018 г. от 9:30 ч. в София, зала „Европа“ на Парк -Хотел Москва. В работата й ще вземат участие министър Красимир Вълчев, д-р Хелене Кортлендер – ръководител на бюро България на фондация „Фридрих Еберт“, Президентът на КНСБ Пламен Димитров, лидерът на СБУ д.ик.н. Янка Такева.
Варна
Регионалният съвет на КНСБ организира Ден на отворените врати на 8 октомври в сградата на конфедерацията в града. Ще бъде отворена приемна, в която гражданите могат да получат консултации по трудовите си права.

Монтана
На 5 октомври Регионалният съвет на КНСБ, съвместно с Дирекция „Инспекцията по труда“ отварят приемна за безплатни консултации на граждани.

Силистра
В РС на КНСБ Силистра ще бъде организирана приемна за консултации по трудовото законодателство на 05.10.2018г. от 10.00 до 16.30 часа.

Дупница

На 7 октомври, пред сградата на РС ще има мобилна приемна, където гражданите от града и региона ще могат да получат безплатни трудово-правни консултации. Експертите от организацията ще посетят водещи предприятия, а в рамките на проекта „Моето първо работно място“ ще представят на ученици техните права като бъдещи работници и служители.

Сливен
Приемната в Сливен ще бъде открита на 8 октомври, от 10 до 16 часа, в сградата на Регионалния съвет в Сливен и в Общинския съвет в Нова Загора.

Плевен

РС Плевен организира приемни в Плевен и Червен бряг на 08.10.2018 г.

Стара Загора

На 08.10.2018г. в Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан ще има безплатни консултации за гражданите.

Разград

Регионалният съвет ще проведе Областен съвет по условията на труд на 5 октомври, както и седмица на отворените врати, през която ще има информационна кампания за правата на работещите българи от региона.

Кърджали

Във връзка 7 октомври - Световен ден за достоен труд ще бъдат организирани приемни за консултации на 5 и 8 октомври в целия регион.

Благоевград

От 9 до 14 часа на 8 октомври Регионалният съвет ще проведе информационна кампания в центъра на града пред синдикален клуб – кафе „Амони.

Търговище

На 5 октомври от 10 часа, РС на КНСБ-Търговище организира трудово-правна приемна за всички работещи от областта.

Шумен

На 5-ти октомври 2018 г. РС на КНСБ ще проведе Дискусионен семинар на тема : „7-ми октомври-Световен ден за достоен труд с мото „Промени правилата”. В инициативата ще вземат участие 25 председатели на СО на КНСБ.

Велико Търново

Регионалният съвет на КНСБ в гр. Велико Търново ще отбележи Международния ден за достоен труд с Ден на отворените врати в офисите на КНСБ и запознаване на гражданите с основните им трудови права на 08.10.2018г. Събитието ще бъде под надслов "Промени правилата!".

Враца

По случай Световния ден за достоен труд ще бъде проведена анкета "Достойно ли е оценен вашия труд".

Бургас

Регионален съвет на КНСБ, гр. Бургас ще отбележи празника със следните инициативи:
- Организиране на открита приемна за безплатни трудово-правни консултации на гражданите на Бургас
- Раздаване на дипляни в Центъра и Морската градина на гр. Бургас.

Хасково

От 10.30 в офиса на РС Хасково, областният координатор Веселин Тодоров ще открие информационна кампания под наслов „Комитети по условия на труд и Групи по условия на труд - гарант за безопасност и здраве на работното място“. Лицензиран лектор по безопасност и здраве при работа и участниците ще коментират темите: Рискове за безопасността и здравето на работещите при някои широко приложими и често срещани дейности в предприятията; Ключови фигури в системата за осигуряване на ЗБУТ в предприятието - права, отговорности и задължения.
Паралелно ще има и „Открита приемна за граждани“ от 10:45 до 16:00 часа за безплатни консултации в областта на трудовото и осигурително право.

Габрово

Регионалният съвет на КНСБ – Габрово ще отбележи 7 октомври с информационна кампания за правата на работниците и служителите и защитата от дискриминация на работното място.Инициативата, която организира регионалната структура на синдиката ще стартира на 5 октомври от 10.00 часа в централната градска част на Габрово и ще се реализира в партньорство с Комисия за защита от дискриминация.

Русе

Регионалният съвет на КНСБ ще отбележи 7 октомври с няколко различни инициативи: Открита приемна за трудово - правни консултации; Информационна кампания за деня за достоен труд.

Ловеч

Във връзка с отбелязването на Световния ден за достоен труд – 7 октомври, Регионален съвет на КНСБ – Ловеч организира „Ден на отворените врати“ на 5 октомври 2018 г. От 9 до 15 часа. През това време експертите на РС на КНСБ – Ловеч Ивилин Йовков и Пенка Йовкова ще консултират безплатно гражданите на Ловеч за техните трудови права.

Смолян

РС Смолян ще организира "Дни на отворените врати" -на 05.10 и 08.10, в които ще бъдат консултирани заинтересовани лица относно трудовите и синдикалните им права. Ще бъдат разгледани отделни случаи, с които експертите са се  сблъсквали и различни начини за справянето с проблемите. На 09.10, съвместно със служители от „Инспекция по труда" е предвидено организирането на открит информационен ден под надслов „Промени правилата", в който гражданите ще бъдат запознати с най-честите трудови нарушения от страна на работодателите в Областта, конкретни данни и резултати от изследвания, как да избегнат подобни ситуации, кои институции да потърсят за помощ при изпадане в подобни ситуации. Предвижда се и попълването на анкетни карти, с които да бъде получена  обратна връзка за това какво те смятат, че трябва да се промени на работното им място. Регионалния съвет на КНСБ в Смолян ще подпомогне и кампанията „Помогни на дете".

Ямбол

На 8 октомври РС на КНСБ организира приемна, в която ще консултирани всички лица от региона по трудови, социални и синдикални права.