Започва 107-мата сесия на МОТ, лидерът на КНСБ – главен преговарящ от името на работниците

  • ilo-2

107-мата сесия на Международната организация на труда (МОТ) започва днес в Женева.  От страна на българските работници, държавата ни е представена от президента Пламен Димитров.
В продължение на 11 дни над 4 000 представители на синдикатите, работодателите и правителства от целия свят ще обсъждат предизвикателствата пред пазара на труда.
Една от най-важните теми ще бъде равенството между мъжете и жените, на което е посветен и докладът на генералния директор на МОТ Гай Райдър.


По данни на МОТ жените по света все още получават около 20 на сто по-малко от „силния пол“, а само 32 директори са от женски пол в класацията на сп. „Fortune“ 500-те най-големи компании.
Висока оценка за капацитета на КНСБ и лично на нейния президент е фактът, че той ще е вицепрезидент на комитета по социален диалог и трипартизъм на МОТ.

Пламен Димитров ще бъде и главен преговарящ от името на работниците по темата.

На базата на тези дискусии управляващият орган на МОТ трябва да изготви нов план за действие в областта на социалния диалог, включително и колективното договаряне, което е най-сигурният механизъм за постигане на по-високи доходи.

Специален акцент в доклада на Пламен Димитров се очаква да бъде социалният диалог „без граници“. В свят на мултинационали, които работят в различни държави и дори на различни континенти, това е гаранция, че правата на работниците няма да бъдат нарушавани, а заплащането ще бъде адекватно на положения труд.

Лидерът на КНСБ е най-високопоставеният българин в Международната организация на труда. Той представлява страната ни в управляващия орган на организацията.
Управителното тяло или Административният Съвет (Governing Body) е най-важният орган на МОТ. Десет от 28–те държави имат постоянни представители поради „голямата си индустриална значимост“. Това са Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Русия, Великобритания и САЩ, а останалите 18 се избират от Конференцията на всеки три години на географски принцип. Представителите на работодателите и на работниците се избират персонално.
До 2014 година, когато Пламен Димитров бе избран в управителното тяло за първи път, българските синдикати никога не са присъствали в този орган.
МОТ е една от най-старите и най-представителни международни организации. Създадена при Лигата на нациите, тя функционира и до днес, а от 1946 г. става първото специализирано учреждение на ООН.