Участниците в конференцията „Бъдещето на труда“: Само образованието ще спаси работните места в новия век

  • future 1 site

Предизвикателствата и възможностите, свързани с динамично променящия се под влиянието на технологиите трудов свят, бяха обсъдени на международна конференция на тема „Бъдещето на труда“, която се провежда на 21 и 22 март в София като част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. Във втория ден участие в срещата взе и президентът на КНСБ Пламен Димитров.По време на форума бяха обсъдени въпросите кои ще са знанията и уменията за работните места в следващите десетилетия, основните предизвикателства, свързани със застаряването на работната сила, как да се насърчи по-дългият трудов живот и да се улесни трансферът на опит и знания между поколенията. Акцент в дискусията бяха и политиките за развиване на практически знания и умения от ранна детска възраст.

Бъдещето на труда е тема, която е на дневен ред пред всички страни в Европа с предизвикателствата на демографската криза, които тя носи, с развитието на технологиите, сектора на информационните технологии, споделената икономика, каза при откриването на конференцията заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.  
Днес говорим за динамично развитие на пазара на труда – говорим за динамика, различни начини на заплащане, дигитализация, баланс между професионалния и личния живот.
Необходими са целенасочени усилия в тази дискусия, за да може да намерим верните решения  за промени в системите за образование и политиките на пазара на труда и да отговорим на съвременните и бъдещите предизвикателства, добави Русинова.
Темата за бъдещето на нашите деца и бъдещето на нашите градове е темата на темите, каза кметът на София Йорданка Фандъкова при откриването на конференцията. За да намерим решения на съвременните предизвикателства най-важното е подходящото образование. Необходимо да си отговорим на въпроса какво трябва да направим, за да дадем възможност на всички деца да изявят себе си, да се подготвят за това, което ги очаква, добави тя.

Не можем и не трябва да спираме промените. Роботите и алгоритмите ще създадат растеж и нови работни места. Ще има прогрес в медицината, науката и технологиите. Бъдещето е светло, каза във видео обръщение Мариан Тийсен, еврокомисар по заетост, социални политики, умения и мобилност.

Генералният директор на Международната организация на труда (MOT) Гай Райдър подчерта необходимостта да се разберат промените, за да може светът на труда да носи благоденствие и социална справедливост за всички. Клер Харасти от МОТ обърна внимание върху необходимостта в бъдеще от професионалисти, които да се грижат за все по-нарастващия дял възрастни хора.  Делът на хората на възраст над 55 г. като дял от общото население ще се увеличи значително към 2050 г. във всички части на света. В бъдеще ще има повече възрастни хора в работната сила. Това ще изисква адаптиране в начина, по който полагаме труд, както и ще наложи промени в условията на работните места и работното време, каза Харасти.

Евродепутатът Ева Майдел акцентира върху уменията, които ще са необходими на работната сила в бъдеще. Най-важното умение е да се научим как да учим непрекъснато. Днес не е важно дали имаме определена информация, защото достъпът до нея е лесен. Много по-важно е как да извлечем нужното от нея, каза Майдел.  В свят, в който най-често използваният източник на информация е интернет, всеки може да редактира свободно и няма нужда да заучава факти. Имаме нужди от хора, които умеят да правят анализи, да синтезират и да пресяват информацията, трябват комуникативни умения, добави тя.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова подчерта значимостта на политиките за насърчаване на ранното детско развитие. Това е един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Ранното детско развитие не е свързано само с осигуряването на здравни, образователни и социални услуги, но и със заетостта, съчетаването на личния и професионалния живот, политиките за децата с увреждания, закрилата на правата на детето, деинституционализацията на грижите на деца, каза Димитрова.
Ранното учене при децата е много важен елемент. Ако децата не са в състояние да реализират своя потенциал, това е във вреда не само за тях, но и за обществата, в които живеят. Трябва да изградим компетентни, здрави личности с нужните умения. За това са необходими инвестиции в обучението и благосъстоянието на децата, каза Франк Оберклайд, консултант към УНИЦЕФ.

Сигурен съм, че до 30 години роботите ще заемат нискоквалифицираните позиции като шофьори на таксита, готвачи и т.н. Нуждаем се от много повече от просто работна ръка и работници. Това заяви главният изпълнителен директор на „СофтУни“ Светлин Наков
Наков допълни, че пред 2030 г. 85% от работните места ще бъдат за професии, които все още не съществуват. Според него тенденцията е да се обръща все повече внимание на дигиталните технологии и умения.

„Вече не трябва да знаем само как да сервираме кафе, но и да се научим как да се справим с програмирането на изкуствен интелект. Трябва да се научим да бъдем и да показваме повече от това, което могат машините“, обясни Наков.
По думите му все повече нови длъжности навлизат на пазара. Професии като треньор на роботи или хора, занимаващи се с престъпления, извършени от роботи, ще бъдат част от живота след време. Според него нискоквалифицираните длъжности ще се заемат от роботи, а по-висококвалифицирани от образовани и подготвени за работата хора.