Лидерът на КНСБ бе избран за вицепрезидент на най-голямата синдикална организация в Европа

  • PL-Dimitrov-8-kong


Лидерът на КНСБ Пламен Димитров бе избран за вицепрезидент на най-голямата европейска синдикална организация – Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).
Основана през 1973 г., ЕКП представлява интересите на 45 млн. трудещи се от 39 държави.

КНСБ и "Подкрепа" също са сред нейните членове. Една от най-важните дейности на ЕКП е борбата за изравняване на възнагражденията в Източна и Западна Европа.

„Посвещавам тази победа на българските работници.  Приемам номинацията ми като възможност да изразявам и да защитавам на глобално ниво позициите на хората на труда, както в България, така и в Европа“, заяви Пламен Димитров.

Освен в ЕКП, Пламен Димитров представлява страната ни и в управляващия орган на една от най-значимите световни организации –Международната организация на труда (МОТ).
Управителното тяло или Административният Съвет (Governing Body) е най-важният орган на МОТ. Десет от 28–те държави имат постоянни представители поради „голямата си индустриална значимост“.  Това са Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Русия, Великобритания и САЩ, а останалите 18 се избират от Конференцията на всеки три години на географски принцип. Представителите на работодателите и на работниците се избират персонално.

Лидерът на КНСБ е най-високопоставеният българин в Международната организация на труда. До 2014 година, когато бе избран в управителното тяло за първи път, българските синдикати никога не са присъствали в този орган.
МОТ е една от най-старите и най-представителни международни организации. Създадена при Лигата на нациите, тя функционира и до днес, а от 1946 става първото специализирано учреждение на ООН.