Шарън Бъроу: Да сложим край на корпоративната алчност!

  • Buroy


В деня на достойния труд - 7 октомври, генералният секретар на МКП Шарън Бъроу се обърна към всички свои членове с видеообръщение. Ето и текста:

Светът има нужда от увеличение на заплатите, да сложим край на корпоративната алчност. Това са посланията на всички работещи по света през тази седмица, посветена на достойния труд. Знаем, че светът е станал в пъти по-богат, отколкото преди 30 години, и че хората на наемния труд продължават да се борят за своите заплати.

Над 84% от работната сила по света е заявила в анкетата, че минималната заплата не е достатъчна за издръжката на живота (не могат да живеят от минималната заплата).  Всички тези хора познават трагедията и се страхуват от това, да не могат да си купят храна, да не могат да си купят най-необходимите лекарства, да не могат да изпратят децата си на училище.

Това е неприемливо! Когато правителствата уволняват нашите работници, ние трябва да отвърнем на това! Когато на корпорациите се позволява да управляват света с алчността си, ние трябва да отговорим на това! Ние знаем, че само 60% от хората имат формален договор за работа, а повече от половината от тях работят в несигурни, краткосрочни и нерегламентирани условия, и то на ниски заплати, докато компаниите отчитат огромни печалби. Над 40 % от нашите братя и сестри работят в неформалната икономика, живеят и работят в отчаяние, без социални осигуровки, без регламентация от закона.

Над 45 милиона от нашите братя и сестри са роби, 89 милиона през последните 5 години са били поробени от други хора или от държавата, от системи като кафала в Катар и в други държави от този регион. На всичко това трябва да се сложи край!
Хората искат едно нещо: да има правила. Повече от половината от нашите членове искат да бъдат променени правилата на глобалната икономика. Искат заплати, от които да могат да живеят достойно, искат социално осигуряване, искат права за колективно договаряне и върховенство на закона. Искаме да се сложи край на корпоративната алчност. Това е нашето послание!

Съвместно МКП и ЕКП стартираха глобалната кампания за повишаване на заплатите. Ние искаме навсякъде по света, във всички наши региони: Африка, Азия, Латинска Америка, Европа ние се борим да имаме дял в просперитета, свобода на сдружаването, колективно договаряне, за минимални заплати, от които да може да се живее достойно.

Затова през тази седмица призоваваме: Светът се нуждае от повишаване на заплащането! Край на корпоративната алчност!
Аз приветствам вашия кураж, вашата солидарност.
Ние няма да се откажем, докато не постигнем работни места, права и справедливи заплати за нашите членове!