Иракли Петриашвили беше преизбран за президент на грузинските синдикати.

  • tbilisi 1


Иракли Петриашвили беше преизбран за президент на грузинските синдикати. Това стана на 13-ия конгрес на организацията, почетен гост, на който беше президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това е четвъртият мандат за президента на грузинските синдикати. За него гласуваха 139 делегати.
Регулацията на новите форми на заетост пък беше темата на международна конференция за бъдещето на труда в грузинската столица Тбилиси, в която участва и лидерът на българския синдикат.


„Новите форми на заетост изискват нови подходи на защита. Те трябва да са основани на национален и международен обмен на информация и опит“, заяви Пламен Димитров пред стотиците гости на конференцията.
Според него нормативните правила за дигиталните форми на труд трябва да бъдат кратки и ясни и да не се променят непрекъснато, за да бъде наясно служителят и работникът какви права има и как трябва да си ги търси.

Досегашните норми очевидно не работят при новите трансгранични и дистанционни условия на труд. Трябват нови правила, които да са по-гъвкави и да отчитат индивидуалните форми на заетост, посочи още Димитров.
Бъдещето принадлежи на онези държави, които могат да си позволят най-новите технологии. Така те ще си осигурят по-ниски разходи на труд и респективно ще имат по-висока производителност, от което ще дръпнат още по-бързо в развитието си пред изоставащите икономики, предупреди Димитров.

Друг ключов проблем, пред който тепърва ни предстои да се изправим, е симбиозата с умната машина. Причината е, че тя може да измести заетите в редица области, като най-рискови се очертават работните места в секторите на услугите, продажбите, търговията, превозите, строителството, някои аспекти на финансовите услуги, преводите, данъчните консултанти. Най-нисък риск пък има за хората, работещи в сферата на образованието, изкуствата и науката, както и там, където "човек се грижи за човека" - социалните и здравни услуги, обяви още лидерът на КНСБ.