Пламен Димитров в Брюксел: Бедността чертае граници в Европа

  • ESSI

Бедността чертае разделителни линии в Европа. Печалбите растат, а никой не ги споделя с хората на труда. Това, освен че лишава хората от достойни доходи, вреди и на бизнеса, тъй като той остава без допълнителната добавена стойност, която по-високите възнаграждения биха донесли на икономиката. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров на кръгла маса на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.

Президентът на КНСБ беше основен докладчик на форума по темата за социалното неравенство в Европа.

По време на форума бе представено изследване на социалното неравенство в Европа, визуализирано под формата на карта на бедността. На графиката България и Румъния са единствените държави, оцветени в червено, където над 35 на сто от населението е застрашено от социално изключване и крайна бедност.

На същата карта страната ни, заедно със северната ни съседка, свети сигнално като една от двете държави в Европа, където разходите за социално включване са под 25 евро на човек. За сравнение в Скандинавия всички държави харчат над 150 евро на човек от населението или близо 7 пъти повече.

Събитието на живо -  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-wealth-inequality-webstream