168 млн. деца по света стават обект на трудова експлоатация

  • rabota-deca

168 млн. деца по света стават обект на трудова експлоатация. Това стана ясно от данни на Международната организация на труда по случай Световния ден срещу детския труд, който се провежда вече 15 години на днешната дата - 12 юни. 

Апелът на кампанията тази година е "В конфликти и бедствия, защитавайте децата от детски труд!"

Според данните на МОТ над 1.5 млрд. души живеят в държави, в които конфликти, насилие и нестабилност оказват негативно влияние върху качеството на живота. Именно в тези райони живеят значителна част от 168-те млн. деца, обект на детски труд.

Всяка година от бедствия са засегнати около 200 млн. души, над 30% от които са деца. Според статистика на Организацията на обединените нации над 50 милиона деца са били изселени от домовете си в резултат на конфликти, бедност и промените в климата, а още милиони са изправени пред неописуемо насилие в техните общности.

В Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето се посочва, че децата в миграция са едни от най-уязвимите групи в Европа в наши дни. Достъпът на тези деца до образование, социални и здравни услуги е ограничен.

Правата на тези деца, независимо от това дали са придружавани от своите родители, често се пренебрегват, а децата биват изложени на голям риск от трафик или трудова експлоатация.

Според Конвенцията за правата на детето на ООН, в която България се е присъединила, минималната възраст за започване на работа "не трябва да бъде по-малка от възрастта на завършване на задължителното образование... във всеки случай не трябва да бъде по-малка от 15 години".

България е една от държавите, в които има определена една и съща минимална възраст - 16 г., за задължително обучение, регламентирано в Конституцията, и за започване на работа според Кодекса на труда, където пише, че наемането на лица, ненавършили 16 г., е забранено. Предвидени са и изключения - основно за "даровити деца, участващи в кино продукции, театрални постановки, музикални състави".

България е предвидила още една защита срещу експлоатацията на детски труд - наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията се квалифицира като престъпление. За всяко установено нарушение се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.