Българка ръководи най-важните конференции на МОТ

  • dd2

 Българка ръководи най-важните срещи и конференции на Международната организация на труда (МОТ). Димитрина Димитрова, зам.-директор на департамент „Срещи и конференции“ в МОТ, е главният организатор на 106-тата Международна конференция в Женева, на която присъстват над 4 000 делегати от целия свят.

Международната организация на труда е сред най-важните световни институции. Тя определя световните стандарти за развитие на социално-икономическия прогрес, подобряване условията на труд, защита на социалните и икономически права на човека.

Димитрова е носител на годишната награда на КНСБ „За принос в развитието на социалния диалог и  партньорство” на името на проф.д-р Желязко Христов.
Преди да поеме работата в Женева, нашата сънародничка беше директор на Бюрото на МОТ за Източна Европа и Централна Азия в Москва.
Димитрина Георгиева Димитрова е родена в гр. София. Има магистърска степен по социология от Софийския университет (1983) и докторска степен по социология от Българската академия на науките (1989 г.).
 
Работи като старши научен сътрудник в Института по социология към Българската академия на науките. От 1994 г. заема и длъжността старши съветник на председателя на КНСБ по въпросите на международните трудови стандарти и дейности, сътрудничеството с Международната организация на труда и европейските въпроси. От името на КНСБ Димитрина Димитрова е била член на Постоянната комисия по трудовото законодателство и сътрудничество с МОТ в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
 
Кариерата на Димитрина Димитрова в МОТ започва през 1998 г. като старши специалист по работническите дейности, в централата на МОТ в Женева. За известно време тя е част от екипа за техническа подкрепа за достоен труд в Офиса на МОТ за Източна Европа в Будапеща. От януари 2006 г. отговаря за координирането на подкрепата на МОТ за синдикатите в Европа, както и за координирането на световната мрежа за равенство на половете в Бюрото за работнически дейности на МОТ (ACTRAV). От 1 декември 2012 г. до края на миналата година Димитрина Димитрова  е директор на екипа за техническа подкрепа за достоен труд, както и на Офиса за Източна Европа и Централна Азия на МОТ, базирани в Москва.
Димитрина Димитрова е автор на многобройни публикации в областта на индустриалните отношения и синдикализма, по въпроси, свързани с пазара на труда и равнопоставеността между половете, а така също и с историята на трудовите отношения.