244 милиона са мигрантите по света, броят им расте със 71 млн. за 15 години, сочат данни на МОТ

  • ilo 1

 244 млн. мигранти живеят и се трудят по света. Бройката им през 2015 година е със 71 млн. повече спрямо 2000 година, сочат данни на МОТ, представени на 106-тата сесия на Международната конференция по труда в Женева. От българска страна в дискусията участва президентът на КНСБ Пламен Димитров. 

По данни на световната организация на първо място по мигранти е Северна Америка с близо 24 на сто от всички, които търсят работа зад граница. Европа е веднага след това с почти същите числа, което означава, че Старият континент приютява близо 60 млн. работещи от други държави.

Почти половината от всички мигранти (48,2%) са жени.

Децата на възраст до 14 години са 10 на сто от общия поток, а 21,2% са млади хора до 29 години.

Повечето работещи зад граница са концентрирани в сектора на услугите (106,8 млн. души). След това идват сектора на индустрията, включително и производството, строителството и земеделието.

Застаряващото население е най-големия стимул на миграцията.  Според техните данни, в развитите икономики една пета от населението вече е на възраст над 60 години, а очакванията са, че този брой ще расте с 30 на сто до 2050 година.

Експертите на МОТ предвиждат, че все по-голямата липса на работна ръка в развитите икономики ще се запълва с работници зад граница.

Не е без значение и попълването на социалните фондове, които са нужни за пенсии и осигуровки.

Възрастното население създава и повече заетост в сектора на услугите. Все повече жени ще се ориентират към професии като отглеждане на  възрастни хора или работа в социални заведения, вместо към сектора на услуги като почистване или грижи за домакинството.

Това търсене на работна ръка обаче създава напрежение в развиващите се икономики, тъй като представлява „изтичане на  мозъци“ и все по-осезаема липса на млади хора, които да се трудят и осигуряват в собствената си държава, отчита МОТ.

Това важи особено за квалифицираната работна ръка, която се търси все по-активно по света.

Предвижданията на МОТ са, че до 2020 година в света ще има недостиг от 85 млн. висококвалифицирани специалисти. За Европа това число е 16 млн.

Всичко това показва, че има нужда от нови политики, както и регулации на пазара на труда, отчита световната организация.

На дискусията в Женева отново бяха обсъждани и основните точки в инициативата на МОТ за честно и прозрачно наемане на чужди работници от 2014 година. Сред най-важните от тях са спазване правата на човека при наемането му на работа, намаляване на таксите, особено „сенчестите такива“, за труд в чужда държава, повече информация за трудовото законодателство, което трябва да се спазва.