КНСБ настоява България да се включи към Европейския стълб на социалните права

  • PL-Dimitrov

Настояваме българското правителство да приеме Европейския социален стълб, както ни беше обещано от премиера Бойко Борисов. Това заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров на форума "Европейският семестър, социалната защита и ролята на социалните партньори", организиран от Конфедерацията и Фондация "Фридрих Еберт”.

Той припомни, че само преди месец Европейската комисия представи предложението си за Европейски стълб на социалните права, чиято цел е да има „по-справедливо функциониране на пазара на труда и на социалните системи”.

В него се обръща внимание на редица законодателни и незаконодателни инициативи, свързани с равновесието между професионалния и личния живот, информирането на работниците, достъпа до социална закрила и работното време. Според логиката на стълба на социалните права, тези предложения, след като бъдат приети, ще актуализират и допълнят достиженията на правото на ЕС.

В изказванията си делегатите на форума се обединиха около тезата, че е особено важно неравенствата да бъдат ликвидирани, като според президента на КНСБ ефективен и доказан механизъм за това е колективното трудово договаряне и то трябва да бъде защитавано както на общоевропейско, така и на национално ниво. От Конфедерацията поясниха още, че неотдавнашната икономическа криза е подтикнала ръководните европейски институции към по-всеобхватно проследяване на развитието на ЕС чрез въвеждане на годишен цикъл за координация на макроикономическите политики, наричан "Европейски семестър". Всяка година Комисията прави подробен анализ на планираните от отделните държави-членки бюджетни, макроикономически и структурни реформи и изготвя доклади с препоръки за следващите 12-18 месеца.

От своя страна социалният министър Бисер Петков изтъкна, че страната ни е получила актуалните препоръки и изказа надежда, че правителството заедно със социалните партньори ще положат максимални усилия да изпълнят една от повтарящите се препоръки, свързана с договарянето на прозрачен механизъм за минималната работна заплата. По думите му по време на приближаващото българско председателство гражданите на ЕС ще очакват от нас да предложим мерки, които да доведат до повишаване на заетостта до достигане на заложените в стратегия Европа 2020 равнища , за подобряване на адекватността на доходите от труд и да изкореним феномена на т.нар работещи бедни. В своето изказване той подчерта, че очаква да има промяна в модела на заплащане на интеграционните добавки, както и цялостна реформа за лицата с увреждания.