Комисия в Европарламента отказа подкрепа за СЕТА

  • pirinskiКомисията по заетостта и социалната политика в Европарламента отказа подкрепа за търговското споразумение между ЕС и Канада, известно като СЕТА. Докладчик по темата беше българският евродепутат Георги Пирински.
Бяха отхвърлени три предложения за поправки, внесени от депутати от Европейската народна партия и либералите, които предлагаха Комисията да подкрепи СЕТА. Още през октомври с нарочна декларация КНСБ също се обяви срещу споразумението.

Според най-голямата обществена организация в България влизането в сила на търговското споразумение с Канада ще постави под сериозна заплаха обществените услуги в Европейския съюз, вкл. и тези в България. Според КНСБ  ограничението на националните правителства да осигуряват правото на достъп до основни обществени блага като вода, здраве, енергия и др. за сметка на корпоративни печалби на частни компании, ще доведе до отслабване на институционална среда в България и ЕС, както и до многобройни негативни социални последици за работниците в дългосрочен период.

Становището на комисията в европарламента е  във връзка с процедурата по ратификация на СЕТА.
Ако бъде прието, то би трябвало да се вземе предвид от Комисията по международна търговия, каквато е обичайната практика. Водещата комисия също трябва да разгледа споразумението и на свой ред да изкаже мнението си за него, преди да влезе в пленарна зала за гласуване.

Според комисията по социална политика очакваните резултати от СЕТА като създаване на достойни работни места, балансирано нарастване на доходите и разширяване на възможностите за предприемачество няма да се случат.

Според евродепутатите общото увеличение на заетостта в ЕС ще бъде с не повече от 0,018% след 6-10 години действие на договора. Скорошни изследвания, използващи такива модели, прогнозират загуба на 204 000 работни места за целия ЕС, включително 45 000 във Франция, 42 000 в Италия и 19 000 в Германия. Нещо повече – оценката за ефекта върху устойчивото развитие показва значителни размествания по сектори, което в крайна сметка води до увеличение на дългосрочната безработица.


Що се отнася до доходите, проучванията сочат, че споразумението ще допринесе за увеличаване на разликата в доходите на квалифицираната и неквалифицираната работна ръка, а по този начин ще се увеличи неравенството и социалното напрежение. В допълнение се очаква промяна и в структурата на доходите в рамките на националните икономики, за ЕС очакваният ефект е 0.66% увеличение в полза на собствениците на капитал, а по този начин още повече се задълбочават социалните дисбаланси.


Въпреки че СЕТА съдържа специална глава за търговията и труда, налице е явен дисбаланс между нивата на защита, които се предвиждат за инвеститорите и за интересите и правата на работещите. Привилегированият статус, който се дава на инвеститорите със системата ИСС (бел. ред. – механизмът за съдене на държави), е в ярък контраст с консултационния механизъм, предвиден за защита на интересите и правата на работещите, се казва в становището на комисията.