България говори от името на работниците по целия свят

  • 260-x-75_ILO-logo


На България се падна високата чест да представи проблемите на работниците от целия свят пред Международната организация по труда (МОТ).
Президентът на КНСБ Пламен Димитров отново бе говорител на групата на работниците пред един от най-високите форуми на МОТ – Срещата на Управителното тяло, която се провежда в Женева.

По данни на организацията, представени от лидера на най-големия български синдикат, едва 39 на сто от  световното население са обхванати от здравна система. Всяко второ дете по света живее в бедност, а едва 12 на сто от безработните на планетата получават помощи. Всеки втори пенсионер пък не получава пенсия, се посочва още в информацията, представена от Пламен Димитров пред МОТ.

Лидерът на КНСБ е сред най-високопоставените българи в Международната организация на труда. Той е член на управляващото тяло на най-важната институция, която определя световните стандарти за развитие на социално-икономическия прогрес, подобряване условията на труд, защита на социалните и икономически права на човека. До 2014 година, когато бе избран, българските синдикати никога не са присъствали в този орган.

Управителното тяло или Административният Съвет (Governing Body) е изпълнителният орган на МОТ. Десет от 28–те държави имат постоянни представители поради „голямата си индустриална значимост“ това са Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Русия, Великобритания и САЩ, а останалите 18 се избират от Конференцията на всеки три години на географски принцип. Представителите на работодателите и на работниците се избират персонално.

В Женева КНСБ иска разработване и приемане на нормативен инструмент на МОТ, който да създава еднозначни и общовалидни регулации и да защитава труда в  глобалните вериги за доставки (ГВД).
Президентът на КНСБ за пореден път апелира  държавите-членки да предприемат национални законови промени за въвеждане на принципа на задължителна „дължимата грижа„ и споделена отговорност на изпълнителите при спазване на правата на работниците по цялата верига на доставки,  включително и забрана на принудителния труд в тях.

Пламен Димитров представи в Женева и позициите на работниците по повод предвидената за ноември 2017 г. в Аржентина V-та глобална конференция относно детския труд. Най-големият синдикат у нас предлага да има единен международен правен стандарт за минималната възраст, на която могат да се наемат деца на работа.  Според КНСБ трябва промяна и в българската Конституция като изричен текст, забраняващ ползването на детски труд в най-тежките му форми.

КНСБ и Групата на работниците подкрепи Програмата на МОТ „Минимум на социалната защита“, стартирала в началото на 2016 г. Тази програма помага да се направи реалност т. нар. минимум за социална защита в държави, където системите за социална защита са фрагментирани и не покриват цялото население. Тя включва правителства, социални партньори, гражданско общество, администратори на системи за социална сигурност, както и системата на ООН за координирани и интегрирани действия по минимума за социална защита.