22 март – Световен ден на водата

  • 01

„Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право и е от съществено значение за пълноценен живот” – така гласи резолюцията на ООН от 2010 година.

В този дух е и вотът на Европейския Парламент от 8 септември 2015 година, по силата на който Европейската комисия следва да направи конкретни законодателни предложения, с които да признае водата и канализацията като човешко право. На 22 март 2016 г. от 12.00 ч. до 14.00 ч.  пред сградата на Европейската комисия в Брюксел ще се проведе акция, организирана от Европейската федерация на синдикатите от обществените услуги (EPSU), с настояване човешкото право на вода да бъде признато веднъж за винаги, а именно:            

Правото на вода да включва правото на всеки човек  за достатъчно, непрекъснато, безопасно и физически достъпно използване на чиста вода за лични и домакински нужди”.

Правото на вода е необходимо на човека за достоен живот”.

Правото на вода е необходимо условие на всеки човек за реализиране на другите му човешки права”.

КНСБ и НБС „ВОДОСНАБДИТЕЛ” категорично подкрепят акцията и се присъединяват към исканията на Европейската федерация на синдикатите от обществените услуги.