Засилване ролята на ЕКП – приоритетът на новото й ръководство

  • 01

На 2 октомври 2015 год. бяха обявени резултатите от гласуването за новия ръководен екип на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

За Генерален секретар бе избран италианецът Лука Висентини, а за президент – белгиецът Руди де Лею. Останалите избрани членове на ръководството на ЕКП са: Вероника Нилсон (Швеция) – заместник генерален секретар, Петер Шерер (Германия) – заместник генерален секретар, Лийна Кар (Естония) – конфедерален секретар, Естер Линч (Ирландия) – конфедерален секретар, Монсерат Мир Рока (Испания) – конфедерален секретар и Тибо Вебер (Франция) – конфедерален секретар. Новият ръководен екип на ЕКП бе избран от 509 делегати, представляващи 90 национални синдикални конфедерации от 39 европейски страни. Новоизбраните лидери встъпват в длъжност веднага след  конгреса.

Веднага след обявяването на резултатите от избора, новоизбраният генерален секретар откри най-важната дискусия на Конгреса – Панел 4, отнасящ се до бъдещата роля на Европейската конфедерация на профсъюзите. В този панел се изказва и президентът на КНСБ Пламен Димитров. Целта на дискусията е да определи приоритетите и действията, за засилване на ролята на ЕКП. В тази връзка трите основни приоритети пред ЕКП са: икономическото възстановяване и ролята на ЕКП в Стария континент; издигане нивото и значението на индустриалните отношения и на социалния диалог; укрепване и развитие на европейския социален модел и гарантиране правата на работниците и служителите.

Участниците в дискусията гласуват Манифеста от конгреса и по програмата на ЕКП за периода 2015-2019 г.

* * *

След края на дискусиите по Панел 4 за бъдещата роля на Европейската конфедерация на профсъюзите, новоизбраният генерален секретар на ЕКП Лука Висентини представи за гласуване, а делегатите на конгреса приеха текстовете на Манифеста от конгреса, както и на Програмата за действие на ЕКП в периода 2015-2019 г, озаглавена „За качествени работни места, права на работниците и справедливо общество”.

Политиките, приети като част от Манифеста на ЕКП и Програмата за действие 2015-19 г. включват:

  • Приоритетът за икономически растеж и нови работни места, в т.ч. задължаване на Европейската централна банка да насърчава пълната заетост и устойчивия растеж, както и нова европейска директива за минималните доходи, с общи принципи за всички държави-членки;
  • Засилване на социалния диалог, индустриалните отношения и колективното договаряне, включително увеличаване на заплатите на всички работещи, за да се насърчи вътрешното търсене, като двигател на растежа, както и нов закон на ЕС, позволяващ на работниците да влизат в бордовете на европейските фирми.
  • По-силни социални права, включително свободното движение на работници, подкрепени с равно заплащане за всички, извършващи една и съща дейност на едно и също работно място и солидарност с работниците мигранти;
  • Подобряване на координацията на социалните, фискални и трудови политики между държавите-членки, особено в рамките на еврозоната.

В заключение, какво каза Лука Висентини: "Ние идваме по време на  един от най-тежките периоди в историята на европейското синдикално движение. Мисията ни за следващия мандат ще бъде да продължим да устояваме на атаките срещу синдикатите, както и да променим положението, в което се намираме, за да донесем конкретни положителни резултати за нашите членове. Не може да има създаване на работни места и качествена заетост или високи нива на благосъстояние и социална закрила, без стимулиране на икономиката и възстановяване на устойчивия й растеж. Затова имаме необходимостта от инвестиции, а на синдикатите им трябват по-големи правомощия за водене на преговори."

 

Luka

Кой е новият генерален секретар на ЕКП?

Лука Висентини е роден през 1969 г. в гр. Удине, Италия. Завършва философия в университета на гр.Триест.

Между 1989 и 1996 г. е Регионален генерален секретар на UILTUCS (Италиански съюз на работещите в сферата на туризма, търговията и услугите). През 1989 г. постъпва в UIL директно от представителните органи на университета, първоначално отговаря за младежката дейност на UIL.

През периода 1996 – 2011 е Генерален секретар на UIL (Италиански съюз на труда) и генерален секретар на Конфедератлната камара на труда на UIL в Триест; също така е член на Националния съвет и на Централния комитет на UIL.

От 2007 г. е заместник-председател за Европейска координация на Интер регионалния съюз на Съвета по търговията (IRTUC) и член на Комитета на ЕКП по икономика и заетост.

От 2010 г. е представител на UIL в Изпълнителния комитет на ЕКП. През май 2011 г. на конгреса в Атина е избран за Конфедерален секретар на ЕКП.

Основно се занимава с икономическите политики, регулирането на международните финансови политики, на политиките за заплащане на труда и КТД, пазар на труда, миграционни политики и трансгранични политики.

Лука Висентини е поет и писател. Има публикувани 3 книги – поезия и романи – през 2004, 2005 и 2007 г. Основава и председателства асоциации и мрежи, работещи в областта на литературата и театъра.