Активно участие на делегацията на КНСБ в работата на 13-я конгрес на ЕКП

  • 01

В рамките на работната програма на втория ден от стартиралия на 29 септември 13-ти редовен конгрес на ЕКП се проведе дискусия на тема „Новата фирмена организация: предизвикателство за синдикатите”, чийто водещ бе президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Той посочи, че основният проблем тук е как да реагират синдикатите на променящите се контексти на производствените модели и фирмените структури, които водят до аутсорсване на операции, обособяване на отделни малки или средни предприятия, оставащи доставчици или подизпълнители на големите компании. Когато новите предприятия се запазват като дъщерни дружества на фирмите-майки, при наличие на добре развити индустриални отношения във фирмата-майка, в новите предприятия може да се запазят синдикалното членство и действието на съществуващите КТД. Когато обаче новите предприятия са препродадени с цел намаляване на разходите за тези дейности,  индустриалните отношения зависят от волята на новите собственици. В този случай са възможни превантивни действия от страна на синдикатите, изразяващи се в искания към продаващата компания да включи съответните клаузи в договорите за продажба, гарантиращи запазването на социалния диалог и колективното договаряне.  За поддържането на социалната отговорност в предприятията от производствените вериги на големите фирми синдикатите имат интерес от използване на двустранни документи – транснационални споразумения, които са валидни или се разпростират и върху предприятията от производствените вериги, и са договорени и подписани, както от представители на органите за управление на компаниите, така и от синдикални структури.

Днес, 1 октомври 2015 год., при обсъждането на Стълб I – „Силна икономика за всички работещи”, ще се изказва и директорът на ИССИ към КНСБ Любен Томев.

Утре, 2 октомври в рамките на дискусиите по Стълб II „По-силни синдикати за демократични ценности и демокрация на работното място” вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков ще сподели съвместния опит на КНСБ, ДГБ (Германия) и СЕК (Кипър) в модела за консултиране и информиране на работници чрез откриването на информационни центрове.

Утре, в последния ден на конгреса, президентът на КНСБ Пламен Димитров ще участва и в дискусията по заключителния за конгреса Панел 4 „Ролята на ЕКП”. Целта на този панел е да определи приоритетите и предложенията за действие, за да се поднови и засили ролята на ЕКП. Идеята е ЕКП преди всичко да създаде свой собствен дневен ред на основа на приетите приоритети, а на второ място – да реагира на различните институционални инициативи. В тази връзка трите основни приоритети пред ЕКП са: икономическото възстановяване и ролята на ЕКП в него; индустриалните отношения и социалния диалог и европейския социален модел и правата на работниците.

На конгреса ще бъдат избрани нов генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и нов президент.