Група на КНСБ участва в 12 000 демонстрация на швейцарските синдикати в Цюрих

  • 02

Делегация на КНСБ направи работно посещение за обмяна на опит и добри практики в Цюрих, Швейцария в периода 24-28 юни 2015 г. Това е втората учебна визита на български синдикалисти в Швейцария в рамките на проект „Синдикално сътрудничество за устойчиво социално - икономическо развитие”, финансиран от българо-швейцарската програма за сътрудничество (фонд за партньорство и експертна помощ). Партньор на КНСБ в проекта и домакин и на двете делегации е швейцарският синдикат Unia, който е най-големият синдикат в частния сектор в Швейцария с над 200 000 членове в сферата на индустрията, строителството, занаятчийството и услугите. В състава на българската група бяха включени представители на централата, регионалните съвети и сектор строителство на КНСБ.

 

Програмата включи обмен на добри практики в сферата на синдикализирането, организиране на кампании, социално партньорство и професионалното обучение. Доскорошният съ-президент Васко Петрина – лектор, определи успехът в синдикализирането на „Уния” като резултат от историческото развитие на синдиката и постиженията, завоювани в годините. Швейцарският социален модел е заложен в Конституцията, където е гарантираното правото на синдикализиране. Швейцария е с изключително ниски нива на безработицата, вкл. и младежка – нещо необичайно за страните от ЕС. Това той обяснява с дуалното обучение.

Швейцарският синдикален модел се характеризира с плуралистична синдикална структура, средно ниво на синдикална плътност между 30-35% за страната, с големи различия в отделните сектори, сравнително по-високо ниво на покритие на браншовите КТД в сравнение със средноевропейските, колективни споразумения, които в по-голямата си част са правно обвързващи за целия бранш, паритарна комисия, упражняваща последващ контрол върху изпълнението на КТД, на ЗБУТ и професионално и продължаващо обучение, обезщетения при безработица.

В срокът на действие на колективните трудови договори (обикновено продължителността им е 3-4 години не се допуска провеждане на стачки. Държавата не се намесва в процеса на двустранните преговори, но тя разпростира действието на КТД в съответния бранш.

Успехите през последните 15 години в синдикализирането се дължат и на извършеното преструктуриране. Изградена е мрежа от активисти сред всички професионални и етнически общности в страната. Unia води усилена синдикална дейност и по отношение на мигрантите в страната, които съставляват висок процент от общата синдикална маса.

Делегацията на КНСБ участва в празнуването на десет годишнината от създаването на синдиката.

На 27 юни делегацията на КНСБ се включи в 12 000 демонстрация в центъра на Цюрих. Акцията целеше запазване на възрастта за ранно пенсиониране на строителните работници на 60 г. Участниците в протеста заявиха своята твърда позиция против увеличаване на тази възраст и против дъмпинга в заплащането.