Пламен Димитров – в ръководни органи на конференцията на МОТ

Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе избран за заместник-председател на Комисията по предложенията на 103-тата Международна конференция по труда, която бе открита на 28 юни 2014 г. в Женева, Швейцария. Международната конференция по труда е върховен орган на най-старата организация от Системата на обединените нации – Международната организация на труда.

Президентът на КНСБ, който представлява българските работници в тристранната делегация на България за 103-та сесия на конференцията, бе избран и за заместник-председател и главен преговарящ от името на работниците в Комисията за улесняване на прехода от неформална към формална икономика. Комисията, която работи на тристранен принцип с представители на държавите-членки, на работниците и на работодателите, ще обсъди проблемите на неформалната икономика и ще направи предложения за изготвяне на инструмент на МОТ за улесняване на прехода.