Започна конгресът на най-голямата синдикална федерация в Европа

  • EPSU_9_congress

Днес, 20 май 2014 г. в Тулуза, Франция започна ІХ конгрес на Европейската федерация на работещите в публичния сектор (EPSU) – най-голямата синдикална федерация на Европейската конфедерация на профсъюзите. Участие ще вземат над 500 синдикални делегати от 46 различни държави, включително от Русия и Централна Азия.

От страна на КНСБ делегати на конгреса са д-р Иван Кокалов – вицепрезидент на КНСБ и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, и Елка Арнаудова – заместник-председател на Националната федерация на енергетиците – КНСБ.

На конгреса ще се обсъдят и приемат политиките на EPSU за подобряване качеството на публични услуги, укрепване правата на работещите в публичния сектор и действия срещу мерките за икономическа строгост, които представляват открита атака срещу публичните услуги и работещите в публичния сектор в повечето европейски страни.

В качеството си на член на Управителния борд на конгреса д-р Иван Кокалов ще ръководи заседанието, на което ще се разглеждат предложенията за изменения и допълнения на Устава.

На конгреса ще бъде избрано ново ръководство на EPSU, тъй като досегашните президент Ан-Мари Пере и генерален секретар Карола Фишбах Пител се оттеглят.