КНСБ-среща-делегация-Бундестаг - Четвъртък, 4-27-2006

Ръководството на КНСБ се срещна с делегация от Бундестага на Федерална Република Германия - от комисията по труда и социалните въпроси и от представители на основни политически сили – Християндемократически съюз, Свободнодемократическа партия и Социалдемократическа партия. Делегацията бе водена от г-н Гералд Вайс, председател на комисията по труда и социалните...

Ръководството на КНСБ се срещна с делегация от Бундестага на Федерална Република Германия - от комисията по труда и социалните въпроси и от представители на основни политически сили – Християндемократически съюз, Свободнодемократическа партия и Социалдемократическа партия. Делегацията бе водена от г-н Гералд Вайс, председател на комисията по труда и социалните въпроси.
Депутатите изтъкнаха значимостта на тяхното посещение, когато България е на прага пред членство в ЕС. Особено значение в Германия се обръща на проблема с пазара на труда и социалната политика, които се дискутират широко, както в германския парламент, така и сред населението на Германия.
Очакваме Германия да продължава да ни подкрепя в усилията ни за утвърждаване в България на европейския икономически и социален модел, както и за предстоящото ни членство в ЕС, подчерта на срещата председателят на КНСБ д-р Желязко Христов.
Депутатите споделиха съществуващи опасения, че разширяването на ЕС ще повлияе негативно на пазара на труда в Германия, повишавайки безработицата, която и в момента не е малка – близо 5 млн. души са безработни. Освен това, има опасения, че много българи биха се възползвали от социалната система на Германия и да се стигне до източване на средства от социалното подпомагане.
Ръководството на КНСБ подчерта на срещата, че вече близо 1,2 млн. българи работят и живеят извън България по целия свят и че не само ЕС е притегателен център за миграция на работната сила.
И двете страни подчертаха, че германските инвеститори имат и трябва да имат все по-голяма роля за икономическото развитие България, за създаването на трайни, качествени и ефективни работни места. А това би било и най-доброто противодействие на потенциалната емиграция.
На срещата бе изтъкната особената роля на синдикатите както в Германия, така и в България, за развитието на социалния диалог и колективното трудово договаряне.
Германските гости бяха заинтересувани от развитието на синдикализма в България, от това какви са основните проблеми в отношенията с работодателите и правителството, и имат ли синдикатите свободен достъп до предприятията.