ЕКП настоява пред Европейския Парламент за усъвършенстване на разпоредбите, защитаващи майчинството.

Следващата седмица Европейския парламент (ЕП) ще гласува ревизия на европейската директива за защита на майчинството.
Това е важна възможност да се подобри правната рамка, касаеща въпросите на сигурността и здравните условия при отпуска по майчинство и да се предоставят равни възможности на пазара на труда.

Ревизията на Директива 92/85 за майчинството е дългогодишно искане на
европейското синдикално движение и ЕКП настоява пред Европейския Парламент да се фокусира върху недостатъците на този акт, чрез възприемане препоръките на PLUMB доклада, като същият е одобрен от Комисията по заетостта на ЕП
От ЕКП настояваме за пълно плащане на отпуска за майчинство за период от 18 месеца, значително повишени здравни условия и сигурност с цел превенция, оценка на риска, включване на надомните работници в обхвата на  новата директива и по-ефикасни механизми за защита срещу освобождаване от работа по време на и след завръщане от отпуск по майчинство.
„Още по-важно по време на криза е да направим така, че бременните жени и тези, които скоро са родили да са адекватно защитени.” каза Джон Монкс, генерален секретар на ЕКП, „ Цената на увеличения отпуск за майчинство от 14 на 18 седмици е много малка  в сравнение с това, което Държавите членки изхарчиха, за да спасят банките, но ползите за работещите жени и техните семейства са големи.”