България, Швеция, Белгия и Норвегия заедно търсят решение на предизвикателствата пред пред пенсионно-осигурителните системи в Европа

Предизвикателствата пред пенсионно-осигурителните системи в България и Европа ще бъдат обсъдени на Публична кръгла маса, която ще се проведе в София, СПА хотел „Царско село” (на Околовръстно шосе), Зала 2, на 1 октомври 2010 г.

В Кръглата маса, която се организира от Национална федерация на труда „Химия и индустрия” – КНСБ с председател Красимир Кръстев, ще участват:
Председателят на Балкански институт по труда и социалната  политика – Иван Нейков, председателят на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване - Никола Абаджиев, вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров, ръководствата на синдикални федерации от икономическия сектор от   КНСБ от химическата и минно-добивната промишлености, от металургията, енергетиката, строителството, горското стопанство и дървопреработващата промишленост; представители на индустриалния сектор от синдикални   конфедерации от Белгия, Швеция и Норвегия, представители на ръководните екипи на Министерството  труда и социална политика, Националния осигурителен институт, Парламентарната комисия по труд и социална политика, Министерството на икономиката,  енергетика и туризма.