IV Конгрес-Европейската синдикална федерация: Текстил, Облекло,Кожи-23-25 май-София - Петък, 5-20-20

От 23 до 25.05.2005 г. в гр. София ще се проведе ІV Конгрес на Европейската синдикална федерация: Текстил, Облекло, Кожи /ЕСФ:ТОК/. След Брюге, Порто и Толедо, за първи път домакин на такъв висок европейски форум ще бъде страна, която все още не е член на ЕС. Голямото доверие, което ни...

От 23 до 25.05.2005 г. в гр. София ще се проведе ІV Конгрес на Европейската синдикална федерация: Текстил, Облекло, Кожи /ЕСФ:ТОК/. След Брюге, Порто и Толедо, за първи път домакин на такъв висок европейски форум ще бъде страна, която все още не е член на ЕС. Голямото доверие, което ни се гласува, е чест за нас като българи.
В Конгреса ще вземат участие около 200 делегати от 37 европейски страни. Участници в кръглите маси и гости на Конгреса ще бъдат Европейски комисари, водещи експерти от Генерална дирекция „Заетост и социални въпроси” на Европейската Комисия, Генералните секретари на Европейските работодателски организации ЕУРАТЕКС /текстил и облекло/, КОТАНС /кожи и дъбене/ и С.Е.С /обувки/, представители на Международната конфедерация на свободните профсъюзи /МКСП/, Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/, Европейския синдикален институт, МОТ, Генералният секретар на Международната федерация на работниците от текстила, облеклото и кожите /МФРТОК/, чуждестранни журналисти от водещи европейски медии. От българска страна са поканени за участие Президентът и Министър-председателят на РБългария, Министри и водещи експерти на МИ и МТСП, представители на работодателските организации и др.


Конгресът ще бъде открит на 23.05.2005 г. от 9:00 ч. в Кемпински Хотел Зографски.

Пресконференцията ще бъде на 25.05.2005 г. от 13:30 ч. в Кемпински Хотел Зографски.


Предоставяме на вашето внимание програмата на форума.
-----------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАМА


Понеделник, 23 май


08,00-09,00 Регистрация на участниците

09,00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕМинистър на труда и социалната политика
Министър на икономиката
Бернхард Янсен, Европейска комисия
Мария-Хелена Андре, Европейска конфедерация на
профсъюзите
Д-р Желязко Христов, Председател на КНСБ
Д-р Константин Тренчев, президент на КТ “ПОДКРЕПА”
Йордан Василев, Председател на ФНСОЛП / КНСБ
Кирил Пейков, ФЛП/ КТ”Подкрепа”

Изказване на Президента на ЕСФ:ТОК , Валерия Федели

Братски поздравления
Нийл Кърни, Генерален секретар на МФРТОК
Яап Йохеян, Генерален секретар на МФТО


10,30-11,00 Кафе пауза

11,00 АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ (вътрешна за ЕСФ:ТОК)

1/ Приемане на дневния ред и регламента за вътрешния ред
Избор на допълнителни помощници
2/ Доклад за дейността на Генералния секретар /2001-2004/
Сметки
Освобождаване на комисарите по сметките
3/ Ратификация на молбите за членство/статут на наблюдател
4/Избор на Президиум /+заместници / и на Изпълнителен комитет
5/ Избор на двама нови комисари по сметките
6/ Промени в Устава
7/ Избор на Президент

13,00-14,30 : Обяд

Следобяд ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2005 – 2009

14,30 Общо въведение
2001-2005 : Развитие на браншовете ТОК по света и в частност в Европа
Председателство : Йордан Василев, ФНСОЛП /ЕСФ:ТОК/
Представяне от един експерт /30 мин/
Даниел Клютие , Френски институт за мода
Дискусия /60 мин./
Изводи /15 мин./

16,15-16,45 Кафе пауза

16,45 Първа част : Търговска политика

Кръгла маса №1 : Китай
Председателство : Питър Буут, Т-Г /ЕСФ:ТОК /
Европейска Комисия, Европарламент, ЕУРАТЕКС , Диана Маринкева /АДЛП/ , България
/4х10мин./
Дискусия /45мин./
Изводи /20мин./

18,30 Край на първия ден


Вторник, 24 май

09,00 Братски поздравления
Анна Салфи, Президент на ЕПСУ /Европейска федерация на обществените услуги/

Други аспекти на търговската политика ( DDA/Програма за развитие от Доха – Хонконг, SPG /Система за генерализирани преференции, правата на човека, правата на интелектуалната собственост , …)

Председателство : Дирк Уйтенхове, АСВ-ЦСЦ Текстура
/ ЕСФ:ТОК /
Свободна дискусия
Приемане на “търговската” глава от програмата за действие (105 мин.)

10,30-11,00 Кафе – пауза

11,30 Втора част : Индустриална политика

Председателство : Франсиска Санчез, ФИА-УХТ /ЕСФ:ТОК/
Представяне на “промишлената” глава на програмата за действие
Свободна дискусия и приемане на “промишлената” глава ( 105 мин.)

13,00-14,30 Обяд

14,30 Трета част : Социална политика
Равносметка / перспективи - европейска координация на колективните преговори
Председателство : Михаел Холгер, ИГБСЕ /ЕСФ:ТОК/
Представяне : Барт Самейн /ФЕМ/ - Европейска федерация на
Металургията + НЕМ /3 х 15 мин./
Дискусия /45мин./
Изводи /15мин./
16,15-16,45 Кафе – пауза

16,45 Социална политика /продължение/
Кръгла маса №2 : Социална отговорност на предприятията / Кодекси на поведение – Рамково споразумение и т.н.
Председателство : Матс Свенсон, Индустрифакет
/ЕСФ:ТОК/
Оценка на опита:
Соня Дъркин Джонс, Найк,
България, Турция
/3х10мин./
Дискусия /60мин./
Изводи /15мин./Сряда, 25 май

09,00-10,30 Братски поздравления

Социална политика /край/
Накъде отива социална Европа ?
Председателство: Алена Наровцова ,ОС ТОК / ЕСФ:ТОК/
Колективни преговори в страните, стратегията от Лисабон,
Европейска Конституция и т.н.
Свободна дискусия
Изводи по “социалната” глава
Приемане на главата


10,30-11,00 Четвърта част : Синдикална политика

Кръгла маса № 3 : Влияние на глобализацията върху синдикатите / синдикализация / ЕСФ:ТОК
Председателство: Йохан Арнолд, ГМТ / ЕСФ:ТОК/
Представяне : Турция и МКСП
/3х15мин./
Дискусия /45мин./
Изводи /15мин./

13,00-14,30 Обяд /13,30-14,30 : пресконференция/

14,30-16,00 Приемане на “синдикалната” глава от програмата за действие
Цялостно гласуване на Програмата за действие 2005-2009
Заключителни изказвания на новоизбраните Генерален секретар
и Президент

16,00 Изводи и край на конгреса