На фокус - енергетиката и здравеопазването

От 11.00 ч. на 10. ноември, на 2 ет. в централата на КНСБ ще се проведе публичен дебат „Българската енергетика – проблеми и възможни решения”. В дебата ще участват: ръководството на КНСБ, председатели на синдикални федерации от енергетиката, представители на министерство на икономиката енергетиката и туризма, директори на предприятия.
Ще бъде оповестено решението, взето по-рано през деня от Координационния съвет на Федерация на независимите синдикати на миньорите за предстоящи действия във връзка с неизплащане на работни заплати в бранша и натрупани задължения от НЕК към ТЕЦ-ове и от ТЕЦ-ове към мините.  По време на дебата ще бъде разгледана новата стратегия за развитие на енергетиката; Закона за енергетиката; съотношението между използваните енергоносители; защитата на местни суровинни ресурси; ролята на държавата, като собственик и регулатор; прилагането на директиви, свързани с опазване на околната среда; механизмите за намаляване на вътрешната задлъжнялост между енергийните дружества.

От 14.00 ч. на 10 ноември в централата на КНСБ, Залата на 2-ри ет. ще се проведе Открит дебат по проблемите в здравеопазването, в който ще участват представителите на Обществения съвет в здравеопазването - ръководствата на КНСБ, здравните федерации към КНСБ и КТ „Подкрепа”, БЛС, Българска асоциация на работодателите в здравеопазването, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Съюз на фармацевтите в България, Български съюз на зъболекарите, както и представители на министерство на здравеопазването, на здравната комисия към НС и др. По време на дебата ще бъдат обсъдени възможностите за промени в бюджетите на Министерство на здравеопазването и НЗОК и в Закона за здравното осигуряване, както и решения за последващи действия на съсловните организации във връзка с недостига на финансови средства.